​​​​​​​​​​

Reagensglasbefrugtning - IVF/ICSI

​Læs mere om metoderne her

Reagensglasbehandling - IVF

IVF er en forkortelse for In Vitro Fertilisering, hvilket betyder, at befrugtningen (fertiliseringen) sker udenfor kroppen i et glas (in vitro). IVF-behandling indebærer, at kvindens æggestokke bliver stimuleret med hormoner, så de danner flere æg. Når æggene er modne, bliver de taget ud, og man forsøger at befrugte dem i laboratoriet ved at tilsætte ca. 150.000 sædceller til hvert æg. Hvis befrugtningen lykkes og æggene deler sig pænt, oplægges et eller to æg i livmoderen.

IVF-behandling på Nordsjællands Hospital foregår i et tæt samarbejde med Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet. Det betyder, at ægudtagning og ægoplægning foregår på Rigshospitalet, og at selve laboratoriearbejdet med befrugtningen foregår på Rigshospitalets topmoderne laboratorium.

Behandlingen tilbydes til:
 • Par, der har forsøgt behandling med insemination (IUI) uden resultat.
 • Par, hvor manden har nedsat sædkvalitet
 • Par, hvor kvinden har ødelagte æggeledere

Reagensglasbeh​andling med microinsemination - ICSI 

ICSI er en forkortelse for Intra Cytoplasmatisk Sperm Injektion, hvilket betyder injektion af en enkelt sædcelle i en ægcelle. ICSI følger samme principper som den almindelige reagensglasmetode (IVF). Det er kun befrugtningsprocessen, dvs. det der foregår i laboratoriet, der er anderledes. Alle andre dele af behandlingen ved ICSI er som ved IVF. Ved ICSI udvælges, i modsætning til ved IVF, en enkelt sædcelle til hvert æg, som indsprøjtes direkte i æggene.

​ICSI-behandling på Nordsjællands Hospital foregår i et tæt samarbejde med Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet. Det betyder, at ægudtagning og ægoplægning foregår på Rigshospitalet, og at selve laboratoriearbejdet med befrugtningen foregår på Rigshospitalets laboratorium.

Behandlingen tilbydes til:
 • Par, hvor manden har et meget lavt sædcelleantal.
 • Par der har forsøgt almindelig reagensglasbehandling (IVF), hvor kun få eller ingen æg er blevet befrugtet.

Hvem kan behandles med IVF/ICSI?

De gældende regler for behandling med IVF på offentlig klinik kræver, at:

 • det skal være medicinsk rimeligt at forsøge denne behandling
 • behandlingen ophører, når kvinden fylder 40 år
 • par ikke har fælles barn, der bor i hjemmet
 • enlige kvinder ikke har barn​

Hvor mange behandlinger tilbydes?

Der tilbydes op til tre oplægninger af "friske" æg – dvs. æg, der ikke har været frosset ned. Nogle gange må en cyklus imidlertid aflyses før ægoplægning. Der er ingen fast regel for, hvor mange behandlinger vi må forsøge, men normalt tilbydes højst op til i alt fem behandlingsforsøg. Enkelte tilbydes kun et eller to forsøg, såfremt der viser sig helt særlige problemer, fx at æggene ikke kan befrugtes med mandens sæd, og parret ikke ønsker en sæddonor. 

Oversigt over behandlingsforløbet

​IVF-behandling kan deles op i otte faser:

 1. Forbehandling (nedregulering)
 2. Stimulationsbehandling
 3. Sædprøve​
 4. Ægudtagning
 5. Befrugtning
 6. Oplægning af befrugtede æg
 7. Efterbehandling
 8. Graviditetsprøve

Her kan du se en tidslinje for behandlingsforløbet. De angivne dage er cirkadage, de kan variere lidt. Din første menstruationsdag kaldes for dag 1.

DAG 1
Menstruationen begynder.
Du ringer til ambulatoriet på telefon 4829 3735 mellem kl. 13.00 og 14.00 og tilmelder dig behandling. Du får en tid i ambulatoriet ca. 21 dage senere.

DAG ca. 21
Nedregulering starter.
Du møder til den aftalte tid i Gynækologisk Ambulatorium. Du bliver ultralyds-skannet. Du påbegynder den nedregulerende behandling med enten Synarella® eller Suprefact®. I løbet af de følgende 14 dage får du din menstruration.

DAG ca. 35
Stimulationsbehandling starter.
Du bliver ultralydsskannet og hvis alt ser ud som det skal, kan du påbegynde stimulationsbehandlingen med Gonal-F®, Puregon® eller Menopur®. Du fortsætter også med det nedregulerende hormon i nedsat dosis.

DAG ca. 42
8. stimulationsdag.
Du bliver ultralydsskannet for at se hvordan dine ægblærer vokser. Vi justerer eventuelt medicindosis. Ofte er der brug for yderligere et par dages hormon-behandling.

DAG ca. 44-47
10.-13. stimulationsdag.
Du bliver ultralydsskannet. Hvis æggene er modne, fastsætter vi en dato for æg-udtagning. Du får information om indsprøjtning af ægløsningshormon. I får instruktion om sædprøven.

DAG ca. 45-48
Ægudtagning (på Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet).
I afleverer sædprøven. Du får smertestillende og beroligende medicin. Æggene bliver taget ud via skeden via ultralydsskanning. Æggene bliver befrugtet i laboratoriet.

DAG ca. 47-50
Ægoplægning (på Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet).
To dage efter ægudtagning ringer I til Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet og hører, om der er befrugtede æg til oplægning. Hvis det er tilfældet, vil de normalt blive lagt op samme dag.

DAG ca. 47-50
Efterbehandling.
Når du har fået lagt æg op, skal du efterbehandles med hormonet progesteron i 14 dage efter ægoplægning.

DAG ca. 61-64
Graviditetstest.
14 dage efter ægoplægning skal du have taget en blodprøve på Nordsjællands Hospital for at teste, om du er blevet gravid.

Selve behandlingen 

Behandlingen følger et skema, som I får en kopi af, når I starter behandlingen.

Nedenfor kan I læse en mere udførlig beskrivelse af hele processen.

Hvordan påbegyndes behandlingen rent praktisk?

Du skal ringe på telefon 4829 3735, kl. 13.00 – 14.00 den dag, du får menstruation. Hvis din menstruation begynder med et par dages småblødning, er det den dag, din menstruation kommer rigtigt i gang, der regnes for første dag. Hvis din menstruation starter lørdag eller søndag, skal du ringe mandag.

Ved tilmeldingen aftaler vi et mødetidspunkt tre uger senere, cirka på din 21. cyklusdag. Du starter på selve behandlingen på denne 21. dag (cirka) i din menstruationscyklus.

Undersøgelse og behandling i ambulatoriet på Nordsjællands Hospital foregår alle hverdage. Ægudtagning og ægoplægning sker på Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet og kan finde sted alle ugens dage, dvs. også i weekender, på helligdage og i kortere ferier.
I skolesommerferien tilbydes ingen behandling, og omkring jul og påske er der nedsat aktivitet.

Forbehandling

Forbehandlingen (eller nedregulering) består af behandling med et hormon (GnRH), som blokerer de overordnede kønshormoner. Formålet med behandlingen er at "nulstille" æggestokkene og sikre afstødning af livmoderslimhinden. Dette gør det lettere siden at styre behandlingen og fastslå den rigtige dag til ægudtagningen.

Du begynder forbehandlingen ca. 21. dag efter menstruationens første dag. Du møder i Gynækologisk ambulatorium G 0211, Nordsjællands Hospital, opgang 02C på et aftalt tidspunkt ml kl. 8.45 og 10.30. Vi ultralydsskanner din livmoder og dine æggestokke. Hvis forholdene er normale, påbegynder du den nedregulerende behandling, som fortsætter de følgende 14 dage. Dette besøg varer normalt cirka 15 min.

Behandlingen består i:

 • enten næsespray (Synarela®). Du skal tage 1 pust 3 gange om dagen, altså ca. hver 8. time, i 14 dage.
 • eller indsprøjtning (Suprefact®) 0,5 ml dagligt i 14 dage. Indsprøjtningen gives i underhuden under navlen. Vi instruerer dig nærmere herom.​

I løbet af de følgende 14 dage får du menstruation. Det er en forudsætning for, at du kan starte stimulationsbehandlingen. Menstruationen kommer ofte 7-11 dage efter, du er startet på behandlingen. Har du ikke fået menstruation efter 12 dage, skal du ringe til os, og nedreguleringsperioden må oftest forlænges nogle dage. 

Stimulationsbehandling

1. stimulationsdag
Efter de 2 ugers forbehandling er æggestokkene normalt "nulstillet" og livmoderslimhinden tilstrækkeligt afstødt ved menstruation (du skal have haft menstruation i mindst 3 dage).

Du møder på et aftalt tidspunkt mellem kl. 8.45 og 10.30 til en ny ultralydsskanning. Hvis livmoderslimhinden er tynd og æggestokkene passende "i ro", kan du starte på stimulationsbehandlingen. Behandlingen skal få flere af de æg, der hver måned udvikles i æggestokkene, til at modnes. Normalt modner kvinden kun ét æg i en naturlig cyklus, men for at øge chancen for at behandlingen lykkes, forsøger vi at øge antallet af æg ved hormonstimulation.

Du skal fra denne dag og de følgende 7 dage tage én indsprøjtning dagligt med FSH, FollikelStimulerende Hormon. Vi benytter præparaterne Puregon®, Gonal F® eller Menopur®. Præparaterne er næsten ens, men fra forskellige producenter. FSH-præparatet stimulerer ægblærernes (folliklernes) vækst. Du skal tage hormonet som indsprøjtning under huden 1 gang dagligt. Du kan selv vælge, hvilket tidspunkt på døgnet, det passer dig bedst at tage indsprøjtningen, men du skal tage medicinen på nogenlunde samme tidspunkt på døgnet (+/- 1 time) hver dag. Det er vigtigt, at du nøjagtigt tager den aftalte dosis. 

Behandlingen med det nedregulerende hormon fortsætter, men i nedsat dosis, idet du nu kun skal tage enten 2 pust Synarela® næsespray per dag (1 pust hver 12. time) eller 0,2 ml Suprefact® om dagen til og med den dag, hvor du skal have den ægløsnende indsprøjtning. 

8. Stimulationsdag:
Efter 8 dages hormonstimulation ultralydsskanner vi dig, så vi kan vurdere antallet og størrelsen af ægblærer i dine æggestokke. Det er nødvendigt at overvåge ægudviklingen i æggestokkene for at følge med i, om man opnår den ønskede udvikling, samt for at bestemme det rigtige tidspunkt for udtagning af æg. 

Du møder til ultralydsskanning ml. kl. 8.45 og 10.30. Vi lægger derefter en speciel plan for netop dig. Denne plan bestemmes af, hvordan dine ægblærer (follikler) vokser. Hos enkelte kan man allerede efter 8 dage afgøre, hvornår æggene skal tages ud, men som regel er der brug for yderligere et par dages hormonbehandling, før æggene er så modne, at vi kan fastlægge tidspunktet for ægudtagning. I disse dage ultralydsskannes ofte hver anden dag ml. kl. 8.45 og 10.30. Ultralydsskanningen varer kun 5-10 min.

I nogle tilfælde vil væksten af ægblærerne være utilfredsstillende, og vi kan være nødt til at opgive behandlingen i den aktuelle cyklus. Konsekvensen kan være, at vi i en ny cyklus ændrer på doseringen af hormoner eller vælger en anden forbehandling/hormonstimulering.

10.-13. stimulationsdag
Når den største ægblære har en diameter på ca. 18 mm, fastlægger vi tidspunktet for ægudtagningen.
Den dag, hvor vi ud fra ultralydsskanningen kan se, at æggene er ved at være modne, stopper du med at tage hormonstimulation (Puregon®, Gonal F®, eller Menopur®) og nedregulering (Synarela® el. Suprefact®). Det er sædvanligvis 10., 11., 12. eller 13. stimulationsdag.

Ca. 36 timer før ægudtagningen skal du tage en indsprøjtning med ægløsningshormon (Pregnyl® 10.000 ie.), som bevirker, at æggene færdigmodnes. Det nøjagtige tidspunkt aftaler vi nærmere. ​

Sædprøve 

Manden skal på ægudtagningsdagen afgive en sædprøve til brug ved befrugtning af æggene. Det er som regel bedst, at sædprøven laves hjemme hos jer selv. Prøven må helst ikke være mere end en time gammel, når I afleverer den. Har I mere end en times transporttid til Rigshospitalet, må prøven således laves der. 
Sædcellerne skal adskilles fra sædvæsken, da sædvæsken indeholder stoffer, som kan vanskeliggøre befrugtningen. Sædcellerne oprenses, inden de tilsættes æggene. Oprensningen har blandt andet til formål at udvælge de sædceller, der bevæger sig bedst. 

Sædprøven er normalt bedst, hvis manden ikke har haft sædudtømmelse de foregående 2-3 dage. Længere tids afholdenhed forbedrer ikke sædkvaliteten. I de sidste 6-8 uger før en IVF-behandling bør manden undgå varme karbade og sauna, idet varme kan virke ødelæggende på sædcellerne. Sygdom med feber kan også have negativ indvirkning på sædkvaliteten. I skal derfor informere os, hvis manden indenfor de sidste 6-8 uger før behandling har været syg med høj feber. 

Hvis du som mand har problemer med at aflevere sædprøve, er det vigtigt, at I taler med os om det inden, så vi kan aftale, hvordan vi løser problemet. En mulighed kan være at aflevere en sædprøve til nedfrysning forinden, så vi har sæd i reserve, hvis det ikke skulle være muligt at få en frisk sædprøve. Kvaliteten af sædprøven forringes dog ved frysning, og en sådan sædprøve vil ofte kun kunne bruges til mikroinsemination (ICSI).

Ægudtagning 

For de fleste sker udtagningen af æg 12 - 16 dage efter påbegyndt hormonstimulering. 
På den aftalte dag møder I kl. 8.15 i Fertilitetsklinikken, Juliane Marie Centeret, Rigshospitalet, opgang 4, 7. etage, afsnit 4057, Juliane Maries Vej, 2100 København Ø. I medbringer sædprøven hjemmefra i den udleverede beholder, eller din mand laver den på stedet (se foregående). 

I bliver modtaget af en sygeplejerske, og du får udleveret tablet Rilamir 0,125 mg (afslappende) samt to tabletter Panodil i alt 1 g (smertestillende). Tabletterne skal du tage cirka en time før ægudtagningen. Sygeplejersken lægger en lille plastickanyle i din arm. Her igennem får du smertestillende og afslappende medicin umiddelbart før og under ægudtagningen. Nogle gange lægges også lokalbedøvelse i skedetoppen. Ægudtagningen er herefter normalt næsten smertefri. Du kan blive noget døsig af medicinen, men er altid vågen under ægudtagningen, og kan hele tiden tale med personalet om, hvad der foregår. Din mand kan være hos dig hele tiden. 

Ægudtagning foregår via skeden. Æggene tages ud af æggestokkene med en tynd nål, som - vejledt af ultralydsskanning - føres gennem skedevæggen ind i ægblærerne (folliklerne). De enkelte ægblærer tømmes for væske, hvorved æggene suges ud. Undertiden skylles folliklerne med lidt væske for at sikre, at ægget kommer med ud. Det gøres i begge æggestokke, indtil alle ægblærer er tømt.

I bliver orienteret om kvaliteten af sædprøven i forbindelse med ægudtagningen.
Efter ægudtagningen, som normalt varer ca. 15 minutter, skal du hvile dig i klinikken en times tid, inden I kan tage hjem.
Du skal forvente at være træt og have behov for hvile resten af dagen, og du skal ikke regne med at kunne gå på arbejde denne dag. På grund af den beroligende medicin må du ikke selv køre bil. Det er almindeligt at have underlivssmerter efter ægudtagningen. Du kan tage Panodil®, Pinex® eller Pamol® (paracetamol) herfor, men du bør undgå Kodimagnyl®og smertestillende medicin af typen NSAID (Treo®, Ipren®, Brufen®, Naporxyn® og lignende).

Befrugtning og ægoplægning

Befrugtning: 
I gennemsnit udtages ca. 8 æg. Æggene opbevares ved 37o i en væske med næringsstoffer. To til fem timer efter, at æggene er udtaget, er de parate til at blive befrugtet.

Befrugtningen kan ske på to måder:​

 • Almindelig IVF: Vi tilsætter ca. 150.000 sædceller til hvert æg. En enkelt sædcelle finder selv vej ind i ægget.
 • Mikroinsemination: Under mikroskop udvælges en enkelt sædcelle, der suges op i en tynd kanyle og føres ind i ægget. Denne metode kaldes også ICSI (Intra Cytoplasmatisk Sædcelle Indsprøjtning)

​Dagen efter ægudtagningen ser vi ved mikroskopi af æggene, om befrugtningen har fundet sted. I gennemsnit bliver ca. 60-70% af æggene befrugtet. I ca. 10% af alle behandlinger sker der ikke befrugtning eller deling af nogen af æggene, og ægoplægningen må så desværre aflyses.

Før I tager hjem efter ægudtagningen, aftaler I med personalet på Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet, hvornår I kan ringe og høre, hvordan det går med æggene. Normalt kan man ringe kl. 8.45 to dage efter ægudtagningen på tlf.: 35 45 49 36. I får her at vide, om æggene er blevet befrugtet, har delt sig normalt, og om de er klar til oplægning i din livmoder. Er dette tilfældet, skal du normalt møde i Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet samme dag omkring kl. 11.

Ægoplægning:

Oplægning af befrugtede æg (embryoner) sker på Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet to dage efter ægudtagningen. Tidspunktet aftales individuelt. Æggene til oplægning udvælges af laboratoriet ud fra nøje fastsatte kvalitetskrav.

Et, to eller tre æg?

Jo flere æg, der oplægges, jo større sandsynlighed er der for graviditet; til gengæld er der også risiko for graviditet med tvillinger eller trillinger.

Tvillinge- og især trillingegraviditeter er betydeligt mere belastende og risikofyldte end enkeltgraviditeter og ender oftere med abort eller for tidlig fødsel - med risiko for skade på børnene. Tvillinge- og trillingegraviditeter bør derfor så vidt muligt undgås! For at mindske risikoen for tvillingegraviditeter anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der normalt kun oplægges ét æg, kun i specielle tilfælde oplægges 2 æg. Hvis I har overskydende æg af særlig god kvalitet, kan de nedfryses og efter dansk lov opbevares i op til 5 år. I bestemmer selv – indenfor lovgivningens rammer - hvor mange æg I ønsker lagt op, men altså normalt højst 2.

Vores anbefalinger er i øjeblikket:

 • 1. forsøg: kvinden <37 år oplægges kun et befrugtet æg kvinden >38 år oplægges evt. to befrugtede æg - der skeles i alle tilfælde til kvaliteten af æggene.
 • 2. forsøg: kvinden <35 år oplægges også kun et befrugtet æg, dog skeles fortsat til kvaliteten af æggene, samt til hvor mange overskydende æg, der vil kunne nedfryses. Er kvinden >36 år oplægges evt. to æg.
 • 3. forsøg: oplægges evt. to befrugtede æg.

​Oplægningen af æg foregår i gynækologisk leje, tager normalt få minutter og er smertefri. For at lette oplægningen bør du have nogenlunde fuld urinblære. Et tyndt plasticrør føres op gennem livmoderhalskanalen, og en lille smule væske, hvori ægget er, sprøjtes ud i livmoderhulen. Proceduren er den samme som ved insemination af sæd i livmoderen.

Vi fraråder samleje og hårdt fysisk arbejde den følgende uge efter ægoplægningen, selv om vi ikke har bevis for, at det betyder noget. Du bør endvidere undlade kar- og svømmebad de første dage efter ægoplægningen. Herudover er der ingen særlige forholdsregler.

Efter ægoplægningen er det almindeligt, at der i et par uger kan være en trykkende fornemmelse og ømhed i underlivet. Det skyldes oftest stimulationsbehandlingen og ægudtagningen. Har du gener, er det vigtigt at få tilstrækkelig ro og hvile samt at drikke rigeligt. Generne forsvinder normalt efter et par uger. Hvis du føler dig usikker, er du altid velkommen til at kontakte os på Gynækologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital, kl. 08-15 på 48 29 37 01 (ambulatoriet), kl. 15-08 på 48 29 59 61 (vagthavende gynækolog).

Efterbehandling (Progesterontilskud)

Efter ægoplægningen skal du tage tilskud med hormonet progesteron (Utrogestan®) i 14 dage for at sikre optimale muligheder for, at æggene kan sætte sig fast og udvikle sig i livmoderen. Dette hormon, som du selv danner i æggestokkene, stabiliserer slimhinden i livmoderen, så æg bedre kan sætte sig fast. 

Sådan tager du progesterontilskud:

Du skal tage 2 kapsler i skeden 3 gange dagligt, det vil sige med ca. 8 timers mellemrum. De første to kapsler tages om aften efter ægoplægningen. Du skal tage kapslerne i 14 dage, uanset om der er blødning eller ej, indtil der er svar på graviditetsprøven. Efter graviditetsprøven skal du ophøre med behandlingen, uanset om du er gravid eller ej. 

Kapslerne placeres 3 cm oppe i skeden med en finger eller med det specielle indføringshylster. Der kan være lidt udflåd i timerne efter; det er rester fra kapslerne.

​Graviditetsprøven

To uger efter ægoplægning skal du have taget en blodprøve for at afgøre, om du er blevet gravid. Blodprøven skal tages, uanset om du tror, du er gravid eller ej. Det er naturligvis bedst, hvis du ikke bløder, men der er eksempler på, at graviditetsprøven er positiv, selv om der har været en del blødning. Nogle bløder før det tidspunkt, hvor de forventer, at menstruationen skulle komme. Det er ikke muligt at gøre noget ved en sådan blødning, og der er ingen særlige forholdsregler, du kan tage. Du skal fortsætte progesteronbehandlingen, indtil svaret på blodprøven foreligger.

Graviditetsprøven tages på laboratoriet, Klinisk biokemisk afdeling. Nordsjællands Hospital, opgang 01, førstkommende hverdag 14 dage efter, at æggene er lagt op. I kan ringe til ambulatoriet i Hillerød og få svar på blodprøven følgende hverdag kl. 13.00-14.00 på telefon 48 29 37 35. I behøver altså ikke møde i ambulatoriet den dag.

Hvis du er gravid, aftaler vi en tid til ultralydsskanning ca. 3 uger efter.

Hvis du ikke er gravid, kan du normalt tidligst påbegynde en ny behandling på 21. dag i den følgende menstruationscyklus. Du skal altså have mindst én "pausecyklus", hvor du ikke bliver stimuleret, før du påbegynder behandlingen igen. Du skal igen ringe på din første menstruationsdag og aftale tid til ultralydsskanning og start på nedregulering 21 dage senere.

Microinsemination (ICSI)​

Denne behandling tilbyder vi, når sædkvaliteten er nedsat på en måde, så befrugtning ved almindelig IVF ikke er mulig. For jer foregår behandlingen som en normal IVF-behandling. Det er kun det, der foregår i laboratoriet, der er anderledes, idet æggene befrugtes ved injektion af en enkelt sædcelle i hvert æg.

ICSI bør kun forsøges, hvis almindelig IVF-behandling ikke er mulig eller ikke fungerer godt. Vi ved i dag, at der findes små forandringer i kromosomerne – specielt i Y-kromosomet - hos en del af de mænd, hvis sædceller ikke selv kan befrugte æg, ligesom enkelte vil have disposition til udvikling af kræft i testiklerne. Undersøgelser af børn født efter ICSI har vist, at de kan arve disse forandrede kromosomer og dermed få samme problem som deres far, både hvad angår den nedsatte fertilitet og hvad angår dispositionen for udvikling af kræft i testiklerne.

Dispositionen for udvikling af kræft i testiklerne kan vurderes ved ultralydsskanning af testiklerne, som kan tilbydes i forbindelse med ICSI-behandlingen. Giver ultralydsskanningen mistanke om, at en sådan disposition kan foreligge, anbefaler vi, at der tages en lille vævsprøve fra testiklen (en biopsi), som kan af- eller bekræfte denne disposition. 

Det kan ikke udelukkes, at der er en let øget forekomst af kromosomafvigelser hos fostrene efter ICSI-behandling. Indtil videre anbefales det derfor, at der udføres blodprøvescreening (double test), nakkefoldsskanning (i 12.-14. graviditetsuge) samt gennemskanning (i 19.-22. graviditetsuge) ved graviditet efter ICSI.

Hvad angår forandringerne i Y-kromosomet, kan nogle af disse kortlægges ved specialundersøgelser af bestemte gener. Selv om disse undersøgelser er normale, må vi regne med, at der hos mange kan være forandringer i andre gener, vi endnu ikke kender, men som er ansvarlige for den nedsatte sædproduktion. Det betyder i praksis, at alle, som behandles med ICSI, må regne med, at der er en risiko på mindst 10% for, at anlægget til nedsat fertilitet videreføres, hvis befrugtningen resulterer i en dreng. Hvis ICSI-behandlingen resulterer i en pige, har hun – så vidt vi i dag ved – ingen nedsat fertilitet.
Fraset ovenstående tyder alt på, at børnene født efter ICSI er ligeså raske og sunde som andre børn.

Nedfrysning og senere optøning af befrugtede æg

Har I mere end to befrugtede æg, kan Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet tilbyde nedfrysning af de resterende æg. Ubefrugtede æg tåler normalt ikke nedfrysning, og kun befrugtede æg af den bedste kvalitet tåler frysning. Der kan derfor godt hos nogle være æg, der er befrugtede og delte, som ikke bliver nedfrosset.

Omkring 60% af de æg, der nedfryses, tåler dette og kan anvendes efter optøning. Erfaringerne viser, at knap 1/3 af parrene får nedfrosset æg, mens godt 2/3 af parrene ikke opnår noget overskud af æg, der kan nedfryses. 
Der er ikke øget forekomst af misdannelser hos børnene.

Behandling med optøede æg tæller ikke med i de maksimalt 3 forsøg, I kan få på en offentlig fertilitetsklinik.

I henhold til dansk lov må nedfrosne æg højst opbevares i 5 år, før de skal destrueres. I skal underskrive en erklæring før nedfrysning og optøning af æggene.
Hvis I har fået et barn ved IVF/ICSI-behandlingen og fortsat har nedfrosne æg, kan I få lagt de optøede æg op inden for 5 år efter, de er nedfrosset, også selvom kvinden er fyldt 40 år. I disse tilfælde er det således muligt at få to børn ved IVF behandling i offentligt regi. Hvis I ønsker behandling med disse æg, er det vigtigt, at I henvender jer i god tid, fx 4-6 måneder før nedfrysningsperioden udløber.

Nedfrysning, opbevaring, optøning og eventuel oplægning af optøede æg foregår på Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet. Behandlingen påbegyndes ved at kontakte fertilitetsklinikken på Nordsjællands Hospital på telefon 4829 3735 mellem kl. 13.00 og 14.00.

Hvordan foregår behandlingen rent praktisk?

De nedfrosne æg skal optøs og oplægges i livmoderen midt i menstruationscyklus. 
Normalt oplægges æggene i en normal cyklus (uden stimulationsbehandling), hvor man ved hjælp af ultralydsskanning af ægblære og livmoderslimhinde prøver at finde det bedst egnede tidspunkt for oplægningen.

Du kan blive behandlet efter en måneds behandlingspause. Ring til Fertilitetsklinikken, Nordsjællands Hospital, første hverdag efter du får menstruation. Der er ingen "adgangsbegrænsning" for de par, der skal have oplagt optøede æg. Du aftaler med sygeplejersken, hvilken dag du skal ultralydsskannes.

Normalt skal du møde til ultralydsskanning på 12. cyklusdag. Det videre forløb afhænger af, hvor tyk livmoderslimhinden er, og hvor stor ægblæren er. Nogle kvinder må komme et par gange, før vi kan fastsætte tidspunktet for ægoplægning. Når tiden er inde, skal du have en indsprøjtning med det ægløsende hormon (Pregnyl®) kl. 22.00. 

Ægoplægningen foregår 4 dage efter indsprøjtningen med Pregnyl. Du ringer til Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet, tlf.: 35 45 49 36, kl. 8.45. Hvis de befrugtede æg har overlevet optøningen, får du besked om, hvornår du skal møde. Normalt skal du møde omkring kl. 11. Du vil få oplagt æg, hvis der er mindst ét levedygtigt æg. I risikerer, at der slet ikke er æg, der kan anvendes, og at behandlingen ikke kan gennemføres.

Behandling i en kunstig cyklus

Hvis du ikke har normal og helt regelmæssig menstruationscyklus eller slimhinden i livmoderen ikke udvikler sig normalt, kan det være en fordel at give en let hormonbehandling. 

Fra 3. blødningsdag skal du tage østradiol tabletter, 2 mg 3 gange i døgnet. Fra cyklusdag 12 følges livmoderslimhinden med ultralydsskanning, indtil den måler mindst 8 mm. Vi kontakter herefter Rigshospitalet og aftaler den videre plan. Behandlingen suppleres med Utrogestan®stikpiller i skeden 2 stk. 3 gange i døgnet. Dag 3 efter tillæg af Utrogestan® optøs æggene, og på et nærmere aftalt tidspunkt kontakter I Rigshospitalet for at høre, om æggene har overlevet. Er dette tilfældet oplægges æggene dagen efter på et nærmere aftalt tidspunkt.

Du skal fortsætte behandlingen med østradiol og progesteron, til der foreligger negativ graviditetsprøve, eller - såfremt graviditetsprøven er positiv - til graviditeten er 10 uger.

Afslutning efter endt behandling

Hvis I opnår graviditet, vil I normalt blive afsluttet 3 uger efter, at graviditetsprøven er positiv, dvs. den dag hvor du bliver ultralydsskannet. Hvis der er særlige forhold, f.eks. tvillinger, vil vi normalt foretage en ekstra skanning cirka to uger senere.

Hvis I ikke opnår graviditet i behan​dlingsforløbet, foreslår vi, at I aftaler tid til en samtale, hvor vi dels kan gennemgå behandlingsforløbet, dels kan forsøge at rådgive jer med henblik på, om det f.eks. er rimeligt at forsøge yderligere forsøg i den private sektor. Hvis I ikke ønsker en afsluttende samtale, vil vi bede jer om alligevel at ringe og blot meddele, at I ikke ønsker yderligere. Vi kan så afslutte jeres forløb.

Redaktør