CareMum COVID-19

​Der er behov for mere viden omkring betydningen af COVID-19 infektion for graviditet og fødsel. Derfor er forskningsprojektet CareMum COVID-19 sat i gang. 

Sådan foregår projektet CareMum

På Gynækologisk Obstetrisk Afdeling laver vi i de næste måneder et studie, hvor vi vil undersøge, hvor mange af de gravide, som har en aktiv infektion med SARS-CoV-2 virus på fødselstidspunktet samt hvor mange, der har været smittet i deres graviditet. 

Disse testsvar vil vi sammenholde med information fra moderens journal samt barnets journal vedrørende sygdomstegn og forhold omkring graviditet og fødsel. Vi vil ligeledes undersøge kvinder, som kommer på fødegangen i forbindelse med en abort.

Projektet vil foregå i en 3 måneders periode hen over sommeren 2020 indtil vi har inkluderet ca. 1000 kvinder. 

Skriftlig information 

Du kan se skriftlig information hér på siden – samt få udleveret en kuvert med information hos din jordemoder, eller ved besøg i Ambulatorium for Gravide, på Akut Modtagelse for Gravide eller på Fødegangen.

Hør mere i videoklippet

Hvis du eller din partner er interesseret i at høre nærmere, kan I se videoklippet nedenfor. 

Varighed: 03:23 min.

I er velkomne til at stille spørgsmål

I kan spørge om jeres jordemoder eller læge i ambulatoriet om projektet eller når I kommer til hospitalet i forbindelse med fødsel, kejsersnit eller abort.

I er ligeledes velkommen til at sende en mail til projektets ansvarlige læge Tine Clausen, hvis I har behov for yderligere information om projektet.

Send en mail til projektets ansvarlige læge Tine Clausen

Bisidder

Husk at du/I har ret til at medbringe en bisidder, f.eks. en ven eller et familiemedlem ved samtalen. Dette gør vi ved, at vi til informationssamtalen ringer op til din ven eller dit familiemedlem, så vedkommende kan lytte til vores samtale og stille spørgsmål.

Projektansvarlige læger

Tine Dalsgaard Clausen, overlæge, klinisk forskningslektor, ph.d. og projektansvarlig
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital 

Paul Vignir Axelsson Bryde, læge, ph.d.
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital 

Line Rode, afdelingslæge, ph.d.
Klinisk Biokemisk Afdeling på Rigshospitalet Glostrup

Ellen Christine Løkkegaard, professor, overlæge, ph.d.
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital 

Claus Antonio Juel Jensen, overlæge, ph.d.
Klinisk Biokemisk Afdeling på Nordsjællands Hospital 

Jane Marie Bendix, jordemoder, ph.d.
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital 

Julie Milbak, lægestuderende, prægraduat forskningsårsstuderende 
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital 

 

Redaktør