Børne- og Ungeafdelingen

Det er Børne- og Ungeafdelingens opgave at varetage observation, diagnostik, pleje,  og behandling af børn i alderen 0-17 år. Enkelte patientgrupper er tilknyttet afdelingen til de fylder 18 år. ​​