Graviditet, Fødsel & Barsel

Når du er visiteret til fødsel på Nordsjællands Hospital, har vi et bredt tilbud til dig og din partner – både under graviditet, fødsel og barsel. Fødeafdelingen er en del af Gynækologisk Obstetrisk Afdeling.

Læs her - sådan berøres gravide, fødende og barselsfamilier af coronasituationen >>>

Read this - how pregnancy, delivery and the early postnatal period is affected by the corona situation >>>

OBS! 
Kære gravide, vi passer stadig på hinanden, så når du skal til skanning/undersøgelse, skal du tjekke ind alene, og din ledsager skal vente udenfor hospitalets hovedindgang eller i bilen. Din ledsager kan komme ind i afdelingen, når du ringer og fortæller, hvilken stue du er på. Din ledsager skal gå direkte til anviste stue og huske at have mundbind på.