Graviditet, Fødsel & Barsel

Når du er visiteret til fødsel på Nordsjællands Hospital, har vi et bredt tilbud til dig og din partner – både under graviditet, fødsel og barsel. Fødeafdelingen er en del af Gynækologisk Obstetrisk Afdeling.

Læs her - sådan berøres gravide, fødende og barselsfamilier af coronasituationen >>>

Read this - how pregnancy, delivery and the early postnatal period is affected by the corona situation >>>

OBS! 
Kære gravide, vi passer stadig på hinanden, så når du skal til skanning/undersøgelse, skal du tjekke ind alene, og din ledsager skal vente udenfor hospitalets hovedindgang eller i bilen. Din ledsager kan komme ind i afdelingen, når du ringer og fortæller, hvilken stue du er på. Din ledsager skal gå direkte til anviste stue og huske at have mundbind på.


OBS!

Den regionale hjemmefødselsordning genåbnes 11. januar 2021 og  vi opfordrer kraftigt til, at alle voksne i husstanden lader sig pode op til fødslen. Vi henstiller til, at podningen er hver anden dag fra graviditetsuge 39+0. Podningen bestilles på coronaprover.dk.
I booker selv tid.

I tiden op til fødslen kan I bidrage til at reducere risikoen for smitte ved at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om især social kontakt og forsamlingsrestriktioner nøje samt hyppig rengøring i hjemmet.

Såfremt der er Covid-19 positiv i husstanden, kan hjemmefødsel ikke anbefales.