Anæstesiologisk Afdeling

Patienter med en aftale på hospitalet

På grund af forholdsregler ved coronavirus har vi siden midten af marts udsat tider til udredning, behandling og kontrol. I øjeblikket er smittetrykket dog faldende, og derfor begynder vi igen at indkalde patienter. Patienter med størst behov for behandling og udredning bliver indkaldt først. Hold øje med din e-Boks.

Én afdeling - mange muligheder.

Vi arbejder på Nordsjællands Hospital med:

  • ​Anæstesi - bedøvelse
  • Operation - operationssygepleje
  • Perioperativ optimering og opvågning - observation og behandling før og efter operation
  • Intensivafsnit - behandling af kritisk syge patienter
  • Intermediærafsnit - til patienter med behov for øget observation og pleje, der ikke kræver intensiv terapi
  • Dagkirurgi - ambulant kirurgi
  • Sterilcentral - sterilisering af medicinsk udstyr
  • Bedøvelse ved behandling på Psykiatrisk Center Nordsjælland
  • Akut lægebil - præhos​​pital rådgivning og behandling​