Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme

Patienter med en aftale på hospitalet

På grund af forholdsregler ved coronavirus har vi siden midten af marts udsat tider til udredning, behandling og kontrol. I øjeblikket er smittetrykket dog faldende, og derfor begynder vi igen at indkalde patienter. Patienter med størst behov for behandling og udredning bliver indkaldt først. Hold øje med din e-Boks.

Afsnittet undersøger, behandler og genoptræner ambulante gigtpatienter. Afsnittet hører til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, der hører under HovedOrtoCentret, Rigshospitalet.

Hvis du har en tid i Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, er det en god ide, at du kigger grundigt efter i dit indkaldelsesbrev for at se, hvor du skal møde op.