Faglig profil

​Patienthotellet er for de patienter, der er delvis selvhjulpne, og ikke har behov for at ligge på en sengeafdeling. Pårørende kan også blive indlagt på Patienthotellet.

Fokus på at styrke patientens selvstændighed

På Patienthotellet har vi fokus på at understøtte patienternes egne kompetencer samt øge deres selvstændighed i tæt samarbejde med hospitalets kliniske afdelinger. Vores gæster inviteres derfor til at tage ansvar for egne behov og sygdomssituation under opholdet.

Tæt samarbejde med de kliniske afdelinger

På Patienthotellet tilbyder vi - i samarbejde med de kliniske afdelinger - en alternativ indlæggelse til de patienter, der ikke har behov for tæt observation og afdelingernes tekniske faciliteter. 

Patienterne vil fortsat have en stamafdeling, der sammen med Patienthotellet har ansvaret for visitation til Patienthotellet, behandling og udskrivelse. 

Patienthotellet er omfattet af hospitalets generelle sikkerhedsforanstaltninger.​
Redaktør