Sengeafsnit 1551

På afsnit 1551 modtager vi patienter, der bliver indlagt akut med hoftebrud, sårpatienter, patienter, der skal have foretaget en amputation, og patienter med rygfraktur. Vi modtager også patienter, der er faldet og ikke har et brud, men som har brug for smertebehandling og mobilisering før udskrivelsen.

​Modtagelsen

Når du kommer op på afdelingen, bliver du modtaget af plejepersonalet, som viser dig til rette.

Du får udleveret en velkomstpjece med information om sengeafsnittet, og vi laver en gensidig forventningsafstemning omkring din indlæggelse, så den kan blive så god en oplevelse som muligt. Hvis der er noget, du er i tvivl om, må du endelig spørge!

Besøgstider

Dine pårørende er altid velkomne til at besøge dig. Vi har ingen faste besøgstider. Vis mest mulig hensyn til medpatienter - særligt på flersengsstuer. Hvis det er muligt for dig, anbefaler vi, at besøget foregår i opholdsrummet. Spørg personalet, hvis du er i tvivl om noget angående besøg.

Personalet

På 1551 er vi opdelt i 2 teams – vores hofteunit, der tager sig af patienter med brækket hofte, og et team, der tager sig af de øvrige patienter, herunder sår og amputationer. Afdelingen har i alt 26 senge. 

Personalet på afsnittet består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger,  fysioterapeuter samt lægesekretærer. ​


Studerende

På afsnit 1551 har vi sygepleje- og medicinstuderende samt social- og sundhedsassistentelever i uddannelsesforløb. Uddannelsesforløbene er en vigtig del af deres uddannelse, og de studerende arbejder altid under vejledning af vores uddannede personale. Du kan blive spurgt, om du vil medvirke ved undervisning af en studerende. Det er frivilligt, om du vil deltage.


Kontakt

Personalet træffes bedst kl. 13-14. Du kan ringe til os på tlf. 4829 3675


Ortopædkirurgisk Sengeafsnit 1551, bygning 15, plan 5
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød


Afsnittets ledelse

Afdelingssygeplejerske Dorte Bartholdy, tlf.: 4829 5325

Områdeansvarlige overlæge Michael Mølmer

 

Du kan læse mere om indlæggelse på Ortopædkirurgisk Afdeling her.​


Redaktør