​​

Sengeafsnit 0661

Afsnit 0661 varetager planlagte operationer. Det drejer sig både om endagskirurgi, hvor du bliver udskrevet samme dag, og større indgreb som f.eks. hofte- og knæledsudskiftninger mm., hvor man kan forvente 1-3 dages indlæggelse.

Du møder på operationsdagen efter aftale og så vidt muligt afstemt efter operationstidspunktet. Når du kommer til afsnittet, bliver du modtaget af en sygeplejerske, som viser dig til rette, og du bliver gjort klar til operation.

Hvis der er noget, du er i tvivl om, må du endelig spørge! Så kan vi sammen gøre din indlæggelse til en så god oplevelse som muligt.

Besøgstider

Dine pårørende er altid velkomne til at besøge dig. Vi har ingen faste besøgstider. Vis mest mulig hensyn til medpatienter - særligt på flersengsstuer. Hvis det er muligt for dig, anbefaler vi, at besøget foregår i opholdsrummet. Spørg personalet, hvis du er i tvivl om noget angående besøg.

Personalet

Personalet på afsnittet består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger og fysioterapeuter.

Studerende

På afsnit 0661 har vi blandt andet sygepleje- og medicinstuderende, samt social- og sundhedsassistentelever i praktik. Praktikken er en vigtig del af deres uddannelse, og de studerende arbejder altid under vejledning af vores uddannede personale. Du kan blive spurgt, om du vil medvirke ved undervisning af en studerende. Det er frivilligt, om du vil deltage.

Kontakt

Personalet træffes bedst kl. 13-14. Du kan ringe til os på tlf. 4829 2333

Ortopædkirurgisk Sengeafsnit 0661, bygning 06, plan 6
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød

Afsnittets ledelse

Afdelingssygeplejerske Meta Jørgensen

Områdeansvarlige overlæge Helge Bonde

 

Du kan læse mere om indlæggelse på Ortopædkirurgisk Afdeling her.​​


Redaktør