Planlagt indlæggelse (elektivt patientforløb)

Du kan blive henvist til et planlagt patientforløb af din egen læge eller en speciallæge. Det kan f.eks. være, hvis du skal have en ny hofte eller et nyt knæ.

​​​

​Før du bliver indlagt

Du bliver indkaldt til en forundersøgelse i Ortopædkirurgisk Ambulatorium, hvor en af afdelingens læger undersøger dig og vurderer, hvilken behandling der er nødvendig. I planlægger sammen det videre behandlingsforløb.

​Indkaldelse

Du får en indkaldelse i din e-boks (eller med post, hvis du har fravalgt digital post) med information om, hvor og hvornår du skal møde op på dagen for indlæggelsen/operationen. I brevet kan du også finde kontaktinformation til afdelingen og anden vigtig information om dit behandlingsforløb – f.eks. en beskrivelse af, hvad du skal gøre, hvis du skal møde fastende på hospitalet.

Du bør læse indkaldelsesbrevet grundigt igennem og kontakte afdelingen, hvis du har nogen spørgsmål.

Hvis du får hjemmehjælp eller hjemmesygepleje fra din kommune, får kommunen automatisk besked om, at du er indlagt.

Når du bliver indlagt

Når du ankommer til afdelingen, tager personalet imod dig og fortæller dig kort om, hvad der skal ske i løbet af dagen.

Du bliver herefter gjort klar til operation. Det indebærer bl.a.:

  • At du får målt din puls og dit blodtryk
  • At du får udleveret det tøj, du skal have på under operationen
  • At du får anvist en seng

Kirurgen, der skal operere dig, kommer inden operationen og taler med dig for at sikre sig, at du er velinformeret om det indgreb, du skal igennem.

Når du skal udskrives

Når du er klar til at komme hjem igen, bliver du udskrevet fra afdelingen. Inden du tager af sted, vil en læge og sygeplejerske fortælle dig om, hvad du skal huske, når du kommer hjem, om du skal tage medicin, hvornår du skal til kontrol osv.

Du er velkommen til at få en kopi af din journal med hjem. Du kan evt. få en læge eller sygeplejerske til at gennemgå den sammen med dig.


Redaktør