Andre indlæggelsesforløb

​Om indlæggelse af børn og unge, dagkirurgi og indlæggelse tilknyttet Patienthotellet.

​​

​Indlæggelse af børn og unge​

Dagkirurgi

Indlagt tilknyttet Patienthotellet

Generelt om indlæggelse på Ortopædkirurgisk Afdeling​


Indlæggelse af børn og unge

Børn mellem 0 og 18 år, der skal opereres på Ortopædkirurgisk Afdeling, bliver indlagt på Børne- og Ungeafdelingen, så vidt det er muligt. Du kan læse mere om indlæggelse på Børne- og Ungeafdelingen her​​.


Dagkirurgi​

På dagkirurgisk afsnit 0162 foretager vi mindre operationer, hvor patienten bliver indlagt, opereret og udskrevet samme dag. Det drejer sig hovedsagelig om:

  • Mindre fodoperationer
  • Kikkertundersøgelser af knæled

Når du ankommer til dagkirurgisk afsnit

Når du ankommer til afsnittet, skal du bruge dit sundhedskort (sygesikringsbevis) til at registrere din ankomst i scanneren, som står i venteområdet. Du bliver herefter vist til rette af en sygeplejerske, som også kan besvare eventuelle spørgsmål.

Efter operationen

Når du er blevet opereret, bliver du kørt til opvågning på opvågningsstuen – også selvom du ikke har været i fuld narkose. Det gør vi for bedst muligt at kunne holde øje med din opvågning og sikre os, at du har det godt. De fleste patienter ligger på opvågningsstuen i ganske få timer.

Det er en forudsætning for, at du kan blive udskrevet samme dag, at du er sammen med en voksen i det døgn, operationen bliver foretaget. Derudover må du ikke fejle andet, der kræver længerevarende observation efter indgrebet.

Du kan læse mere om Dagkirurgisk Afsnit 0162 her.


Indlagt tilknyttet Patienthotellet

Ortopædkirurgisk Afdeling kan henvise dig til at bo på Patienthotellet, mens du er indlagt på Nordsjællands Hospital. Patienthotellet er for patienter, der er delvis selvhjulpne og derfor ikke har behov for at ligge på et sengeafsnit med tæt observation og afdelingens tekniske faciliteter.

Ledsager

Hvis Ortopædkirurgisk Afdeling vurderer, at du har brug for at have en rask ledsager med under indlæggelsen – en medindlagt pårørende – kan han/hun også bo på Patienthotellet.

Gratis for patienter

Det er gratis for patienter og medindlagte pårørende at bo på Patienthotellet. Pårørende, der ikke er medindlagt, kan mod betaling bo på hotellet, hvis der er ledig plads.

Personalet

Patienthotellet er hele døgnet bemandet med veluddannede, erfarne sygeplejersker. De kan hjælpe med information og vejledning og kan sætte dig i kontakt med Ortopædkirurgisk Afdeling, hvis du får behov for det. Du kan altid komme i kontakt med en sygeplejerske fra dit værelse.

Det øvrige personale på Patienthotellet er serviceassistenter og sekretærer.

Du kan læse mere om Patienthotellet her.​

 

Foto: Enkeltværelse på Patienthotellet


Redaktør