Tennis- og golfalbue

​Tennis- og golfalbue er overbelastningsskader ved senetilhæftningerne – hvor senen sidder fast på knoglen – i albuen. Lidelsen ses især hos personer med job, hvor der udføres albue- eller håndledsbelastende bevægelser med gentagende og statisk arbejde, hvor musklerne ikke får lov at slappe af.

​​​

​Symptomer

Senerne, du bruger til at bøje og strække håndleddet, hæfter fast på knoglefremspring på inder- og ydersiden af albuen. Symptomerne på tennis- og golfalbue er smerter på yder- og/eller indersiden af albuen. Ofte stråler smerterne ned mod håndleddet, og smerterne bliver tit forværret ved selv mindre belastninger.

Golfalbue-gener – også kaldet golfalbue (epicondylitis medialis) – kommer til udtryk som smerter og gener fra senetilhæftningen på indersiden af albuen. Hvis generne kommer fra senetilhæftningen på ydersiden af albuen, kan det dreje sig om tennisalbue (epicondylitis lateralis).Rask (tv.) og overbelastet (th.) senetilhæftning i albuen (Tennisalbue). Billede: Shoulderdoc.co.uk


Behandling

Lægen stiller diagnosen ved at undersøge senetilhæftningerne ved albuen for ømhed, der bliver værre, når du bøjer håndleddet bagover eller nedad med modstand. Lægen kan bekræfte diagnosen yderligere med en ultralydsundersøgelse eller eventuelt en MR-scanning, hvor man ofte vil finde væskeophobning i vævet – såkaldt ødem – og lette degenerative forandringer i leddet.


Ikke-operativ behandling

Før en eventuel operation kan komme på tale, skal du have været igennem et behandlingsforløb med nogle ugers aflastning af leddet – eventuelt med brug af tennis- eller golfalbuebind – og en kur med gigtpiller, hvis du kan tåle dem. Du skal også have ergoterapi eller fysioterapi, som kan afhjælpe lidelsen, og du skal eventuelt behandles med en blokade med lokalbedøvelse og binyrebarkhormon, som sprøjtes ind i leddet. Et sådant ikke-operativt forløb vil i mange tilfælde kunne afhjælpe lidelsen.


Redaktør