Slidgigt og leddegigt i skulderen

​Ved slidgigt og leddegigt forandres og ødelægges brusken og knoglevævet omkring leddet. Slidgigt ses hyppigst hos midaldrende og ældre. Både slidgigt og leddegigt er kroniske sygdomme.

​​​

​Hvordan opstår slidgigt og leddegigt?

I de fleste tilfælde ved man ikke, hvorfor slidgigt opstår. I nogle tilfælde opstår det efter tidligere skader/overbelastninger i og omkring leddet.

Leddegigt er en del af en autoimmun sygdom – det vil sige en generel lidelse i kroppen.

Symptomer

Smerter og nedsat bevægelse i og omkring skulderleddet.

Behandling

En måde at behandle slidgigt/leddegigt med svære symptomer er ved at indsætte et helt eller en del af et kunstigt skulderled, en såkaldt skulderledsprotese.

Operationen foregår i fuld bedøvelse og kræver for det meste, at du er indlagt 2-3 dage. Oftest får du også en lokal bedøvelse omkring skulderen og armen, så du ikke behøver så meget smertestillende medicin også efter operationen.

Operationsarret bliver lukket med tråd eller klips, som du skal have fjernet hos din egen læge efter 12-14 dage.

Efter behandlingen

Efter operationen skal du gå med en løs armslynge i 3 uger. Du må gerne tage armslyngen af i forbindelse med brusebad og lignende.

Inden du bliver udskrevet, instruerer af en af vores sygeplejersker dig i smertestillende behandling og i, hvordan du skifter din forbinding.

Genoptræning

Der er sædvanligvis et genoptræningsforløb på 3-4 måneder, hvor de første 6 uger foregår ambulant på hospitalet, og resten foregår hos en fysioterapeut i din kommune. Træningen er gratis.

Målet med operationen er at gøre dig så smertefri som muligt – også på langt sigt. Et andet vigtigt mål er at opnå så god bevægelighed og styrke omkring din skulder og arm som muligt. Målet er opfyldt, når du kan få din hånd op til nakken, og når du kan foretage soignering efter nedre toilette. Du skal regne med, at der går ¾-1 år efter operationen, inden tilstanden kan betragtes som færdigbehandlet.

Komplikationer

Som ved alle operationer er der risiko for infektion. En anden risiko er frossen skulder, som kan være en langvarig tilstand, men som som regel går over i løbet af 1½-2 år.


Redaktør