Slidgigt i skulderhøjdeleddet

Der kan opstå slidgigt i skulderhøjdeleddet – leddet, der forbinder kravebenet med skulderen – efter mange års slid eller som følge af et mindre ledskred i leddet. Et ledskred – at skulderen går af led – opstår oftest efter et fald direkte på skulderen og kan give vedvarende smerter i skulderhøjdeleddet.​

Symptomer på slidgigt i skulderhøjdeleddet

Slidgigt i skulderhøjdeleddet kan give smerter lokalt i skulderen, men du kan også have smerter, der stråler ned i overarmen eller op mod nakken. Smerterne kommer typisk ved belastning og bliver værre, hvis du løfter armen over skulderhøjde eller frem foran kroppen.


Behandling

Hvis lidelsen er som følge af et mindre ledskred i leddet, vil lægen i første omgang forsøge at behandle dig med en løs armslynge, da smerterne for de fleste forsvinder i løbet af ½-1 år, og de igen får normal bevægelighed i skulderen.

Hvis der er vedvarende gener, eller der er egentlig slidgigt i leddet, og symptomerne er tilstrækkeligt udtalte med smerter og nedsat bevægelighed, kan lægen vælge at operere leddet.


Efter behandlingen

Du kommer hjem samme dag, som du bliver opereret.

Du får en armslynge, som du kan bruge i 2 uger.

Afhængig af hvor skulderbelastende dit arbejde er, skal du regne med at være sygemeldt i 2-6 uger.


Genoptræning

Som regel vil du blive henvist til genoptræning i din kommune. Træningen er gratis.

Hvis skulderlidelsen kun skyldes slidgigt i skulderhøjdeleddet, vil de fleste komme tilbage til normal funktion i leddet efter 6-9 måneder.


Komplikationer

Som ved alle operationer er der risiko for infektion. Risikoen ved denne operation er cirka 1-2%.


Redaktør