​​

Rotatormanchetsene-skade

​En skade på eller overrivning af rotatormanchetsenen – også kaldet styresenen – i skulderleddet kan opstå efter et fald, træk eller slag mod skulderen eller komme gradvist eller spontant på grund af aldersbetingede forandringer i senevævet. Skaden ses mest hos personer over 30 år og hos ældre mennesker.

​Hvis skaden opstår pludseligt i en ellers velfungerende skulder, kan en operation og genoptræning for det meste give dig et acceptabelt funktionsniveau i skulderen igen. Hvis det drejer sig om følger efter kroniske forandringer, har lidelsen en tendens til at være vedvarende.


Symptomer

Symptomerne er smerter, nedsat kraft og dårlig bevægelse i skulderen.

Behandling

Afhængig af skadens størrelse foregår operationen enten ved en kikkertoperation eller en operation igennem en lidt større åbning i skulderrundingen. Du er normalt indlagt i 1-2 døgn.

Kirurgen oprenser og syer eller sætter senen på plads ved hjælp af tråde og ankre. Du er i fuld bedøvelse under operationen, og ofte får du også bedøvet din skulder og arm umiddelbart efter operationen, så du ikke behøver så meget smertestillende medicin.

Operationssåret bliver lukket med tråde eller klips, som du skal have fjernet hos din egen læge efter 12-14 dage.


Efter behandlingen

Du skal bruge en løs armslynge i 6 uger efter operationen.

Inden du bliver udskrevet, vil en af vores fysioterapeuter instruere dig i bevægetræning af din albue og skulder. Det er vigtigt at træne albue og skulder for at vedligeholde bevægeligheden i leddene.

Du bliver indkaldt til opfølgende kontrol i Ortopædkirurgisk Ambulatorium.

Du skal regne med, at du ikke kan bruge armen til fysisk belastning i 6 uger. Efter de 6 uger må du ikke foretage større fysisk belastning af armen i yderligere 6 uger.

Normalt må du ikke udføre fysisk arbejde, der belaster skulderen og armen, i 3 måneder.


Genoptræning

Du bliver indkaldt til et genoptræningsforløb hos en fysioterapeut i din kommune. Træningen er gratis.


Komplikationer

Som ved alle operationer er der risiko for infektion. I forbindelse med at styresenen bliver syet eller sat på plads, er der også risiko for fornyet skade på senen, selvom den er syet. Derudover er der risiko for frossen skulder [link]. Frossen skulder er en tilstand, som ofte er forbigående, men den kan være langvarig.


Redaktør