​​

Overrevet bicepssene i albuen

​Overrivning af bicepssenen/bristning af senen fortil på albuen er en forholdsvis sjælden skade. Den opstår kun hos mænd og oftest ved en voldsom overbelastning f.eks. ved et løft. Ofte beskriver patienterne en hørlig lyd af noget, der bliver revet over, og smerter i albueregionen i forbindelse med skaden.

​Symptomer

Den pludselige overrivning af senen ved albuen gør, at bicepsmuskelbugen trækker sig sammen op mod skulderen. Det viser sig som en hævelse over albuen.

I løbet af et døgn kommer der en blodansamling fortil og på undersiden af albuen. Der er smerter og nedsat kraft i armen – specielt når du roterer underarmen udad – men der er normal bevægelse i armen.


Behandling

En overrevet bicepssene skal i de allerfleste tilfælde opereres, og operationen skal foretages inden for 8 dage. Ellers trækker senen sig sammen. Det er derfor vigtigt, at du kontakter akutmodtagelsen (ringer 1813) for at få stillet diagnosen og komme i behandling.

Du skal i fuld bedøvelse under operationen. Lægen laver et snit fortil på albuen og eventuelt et snit bagtil, trækker senen ned og gør den fast på knoglen igen. Snittene bliver syet med tråd eller sat med klips, og du får en plastikgipsskinne på fra højt på overarmen til knoerne på hånden.


Efter behandlingen

Du skal have skinnen på i 3 uger. Du får fjernet den og tråde eller klips i Ortopædkirurgisk Ambulatorium, og du bliver henvist til genoptræning.

Efter 2-3 måneder skal du til en afsluttende kontrol i Ortopædkirurgisk Ambulatorium..

Du kan ikke udføre arbejde, der belaster albuen, eller tunge løft i 12 uger efter operationen.


Udskrivelse

Du kan ofte komme hjem samme dag, som du bliver opereret. Dog er det en forudsætning for, at du kan blive udskrevet samme dag, at du er sammen med en voksen i det døgn, operationen bliver foretaget.


Komplikationer

Som ved alle operationer er der en risiko for infektion. Ved denne operationstype er risikoen omkring 2%.

En anden risiko er, at der danner sig forkalkninger i vævet omkring sene-syningen. Det kan medføre indskrænket bevægelse i albuen – specielt ved rotation. I få tilfælde er det nødvendigt med en ny operation for at fjerne forkalkningen.


Redaktør