Frossen skulder

​Frossen skulder er en forholdsvis sjælden irritationstilstand i skulder-ledkapslen, som skrumper og bliver stram. Tilstanden kan vare fra måneder til flere år.

​​

​Frossen skulder er en tilstand, der er vanskelig at behandle, og som kræver stor tålmodighed, men de fleste patienter bliver raske. Frossen skulder ses mest hos personer i 40-60 års alderen.


Hvordan opstår frossen skulder?

Frossen skulder kan komme efter en skade i skulderen eller som en komplikation til en ellers vellykket skulderoperation. Sukkersygepatienter har øget risiko for at få frossen skulder, men for det meste er årsagen til frossen skulder ikke kendt.


Symptomer

Frossen skulder er i begyndelsen præget af stærke smerter i hele skulderen. Smerterne stråler ned i overarmen og eventuelt helt ned i hånden, og efterhånden får man meget nedsat bevægelighed i skulderen. I nogle tilfælde er skulderen helt stiv.

Senere i forløbet vil smerterne aftage, men ledstivheden fortsætter. Efterhånden bliver bevægeligheden også bedre.


Behandling

Indledende behandling

I begyndelsen kan armen kun holdes i ro på grund af stærke smerter, og lægen må give smertestillende medicin, herunder gigtmedicin. Senere i behandlingen skal du have fysioterapi og eventuelt blokadebehandling med indsprøjtning af binyrebarkhormon mod smerter.

Du kan ofte med fordel få den indledende behandling hos din egen læge eller ved en reumatolog sammen med en fysioterapeut.

Operation

En kikkertoperation kan komme på tale ved længerevarende nedsat bevægelighed – specielt når smerterne er aftagende, og fysioterapi og blokadebehandling ikke har haft den tilstrækkelige og forventede effekt.

Formålet med operationen er at gøre bevægeligheden i leddet bedre og smerterne mindre. Operationen foregår igennem tre små åbninger på 1 cm hver omkring skulderleddet. Du er i fuld bedøvelse under operationen, og ofte får du også bedøvet din arm umiddelbart efter operationen, så du ikke behøver så meget smertestillende medicin.

Som regel vil der være behov for, at du er indlagt i 1-2 døgn.


Efter behandlingen

Du bliver udstyret med en løs armslynge, som du skal holde op med at bruge, så snart dine smerter tillader det.

Du skal have fjernet tråde fra operationsarret hos din egen læge 14 dage efter operationen.

Du må meget gerne bruge armen efter operationen, så dit behov for sygemelding afhænger af dine smerter. På lang sigt har lidelsen en god prognose.


Genoptræning

Du skal hurtigt i gang med fysioterapi, så du vedligeholder den bevægelighed, der er opnået ved operationen. Inden udskrivelsen instruerer en af vores fysioterapeuter dig i, hvordan du skal træne skulderen.

Du bliver henvist til et ambulant genoptræningsforløb.


Komplikationer

Som ved alle operationer er der en risiko for infektion. Risikoen ved denne operation ligger på omkring 1-2%.


Redaktør