Brud på rygsøjlen (Columnafraktur)

​Der kan komme brud i alle tre dele af rygsøjlen - i nakken (cervikalt), i brystdelen (thorakalt) og i lænden (lumbalt). Brud i ryggen er ikke usædvanligt og forekommer i alle aldre. Brud i lænden er det, vi ser mest af. Til gengæld er nakkebrud oftere forbundet med rygmarvsskader.

​​

Ulykker er den hyppigste årsag til brud i ryggen, og rygbrud er derfor en skade, som særligt rammer unge voksne under 30 år.  Med alderen stiger risikoen for sammenfald i rygsøjlen på grund af knogleskørhed.​


Hvordan opstår brud på rygsøjlen?

Brud på rygsøjlen opstår som regel på baggrund af et traume mod ryggen. Det kræver ofte stor energi og sker typisk i forbindelse med trafikuheld eller fald fra større højder.

Nogle sygdomme eller tilstande som knogleskørhed (osteoporose) øger risikoen for at få et brud på rygsøjlen. I tilfælde af knogleskørhed skal der ofte en meget lille mængde energi til at forårsage et brud.​


Symptomer på brud på rygsøjlen

Symptomerne på et eller flere brud på rygsøjlen er oftest udelukkende smerter i ryggen. I nogle tilfælde kan der i forbindelse med bruddet komme en nerve i klemme eller komme tryk på rygmarven.

Afhængig af, hvor på rygsøjlen bruddet er, vil der kunne komme føleforstyrrelser og lammelse i arme eller ben og tab af kontrol af tarm- og blærefunktionen.​


Behandling

Et brud på rygsøjlen er en smertefuld tilstand, der ofte kræver en kortere indlæggelse. Man kan enten behandle brud med et korset og smertebehandling (konservativ behandling) eller med en operation.

Et brud kan enten være stabilt eller ustabilt. Stabile brud kræver som regel ikke operation. Lægen konstaterer bruddet ved et røntgenbillede af ryggen. Hvis der er tvivl om, om bruddet er stabilt eller ustabilt, kan man supplere med en CT-skanning af bruddet. Det kan derfor være nødvendigt at være indlagt og sengeliggende, indtil lægerne er sikre på, at bruddet er så stabilt, at du kan mobiliseres.

Hvis bruddet er ustabilt, vil lægen ved en operation forsøge at stabilisere bruddet. Det gør man ofte ved at gøre ryghvirvlerne fast med skruer over og under bruddet.

Behandlingen af brud på rygsøjlen foregår i tæt samarbejde med rygkirurgerne på Rigshospitalet, hvor en eventuel operation også vil foregå.​


Efter behandlingen

På Nordsjællands Hospital, Hillerød, behandler vi selv de brud på rygsøjlen, der ikke skal opereres. Det foregår i vores ambulatorium, hvor du kommer til regelmæssige røntgenkontroller og undersøgelser hos vores læger. Det kan være nødvendigt, at du får et korset eller en halskrave på, der støtter ryggen eller nakken og giver god smertelindring. Det sædvanlige forløb er med kontrol efter 2, 6 og 12 uger efter bruddet.

Opererede patienter følges for det meste ambulant på Rigshospitalet.

Sygemelding afhænger af, hvilket erhverv du har, og hvilken type behandling du har fået foretaget. Din læge kan oplyse dig om det.

Et brud på rygsøjlen kan, som nævnt, ofte ske pga. knogleskørhed, og det kan endda være det første symptom på knogleskørhed. Et brud på ryggen kan derfor medføre en videre udredning for, om du har knogleskørhed og eventuelt skal i behandling for dette.​


Genoptræning

Behovet for genoptræning er meget individuelt og afhænger af din tilstand inden bruddet. Generelt begynder genoptræningen ikke før 12 uger efter bruddet.

Hvis lægen ved de ambulante kontroller vurderer, at det er nødvendigt, kan du blive henvist til særlige genoptræningshold, som din bopælskommune varetager.​


Komplikationer

Der er en risiko for, at smerterne kan blive kroniske. Desuden kan et brud på rygsøjlen føre til et sammenfald af den brækkede ryghvirvel, som på sigt kan medføre krum ryg eller holdningsproblemer. Hvis der i forbindelse med bruddet har været nervepåvirkning, kan den påvirkning også blive permanent i form af føleforstyrrelser eller styringsbesvær i arme og ben.

Patienter uden skader på nervesystemet har generelt en god prognose. Patienter med rygmarvsskade får varige lammelser.

Ved operation er der en vis risiko for infektion. Derfor får du som regel antibiotika inden operationen for at forebygge en infektion.

Du kan risikere, at der kommer smerter eller føleforstyrrelser fra arvæv eller beskadigede nervegrene i arret.


Redaktør