Bækkenbrud (brud af bækkenringen, fraktura coxae)

​Ved bækkenbrud forstås et eller flere brud af bækkenet. Bækkenet er den ring af knogler, som sidder i forlængelse af rygraden. I hver side sidder hofteleddene, og knoglerne til benene udgår herfra.

​​

​Hvordan opstår bækkenbrud?

Bækkenbrud opstår oftest efter fald. Hos ældre opstår den efter fald fra lav højde - f.eks. stående - eller fald fra stol eller seng. Hos yngre er et bækkenbrud mere sjældent og opstår oftest efter fald fra højde – f.eks. fald fra hest, cykel, motorcykel eller stige.

Symptomer på bækkenbrud

Ved et bækkenbrud vil du have ondt i bækkenet – typisk smerter i lysken, ved hoften eller bagtil lavt hen over lænden. Smerterne kan være så voldsomme, at du ikke kan rejse dig efter faldet og ikke kan gå og stå.

Man kan opfatte bækkenringen som en vaniljekrans. Hvis der er ét brud, skal man altid undersøge, om der er flere brud på ringen.​

Ved bækkenbrud ved fald fra stor højde typiske over 2 meter, kan der opstå flere brud i bækkenet. Bruddene kan forskyde sig, og de store blodkar på indersiden af bækkenet kan begynde at bløde. Dette er en livsfarlig tilstand og kræver omgående lægehjælp.

Ved mistanke om bækkenbrud tager vi røntgen af bækkenet. Det kan nogle gange være svært på et røntgenbillede at afgøre, hvordan bruddet/bruddene sidder i bækkenet. I de tilfælde supplerer vi med CT-scanning.​

Behandling af bækkenbrud

Forskudte brud

Ved flere – ofte forskudte – brud er der brug for en stabiliserende operation af bækkenringen. Bækkenoperationer foregår i Region Hovedstaden udelukkende på Rigshospitalet som en specialiseret behandling. Hvis du har behov for operation, bliver du overført til Rigshospitalet med ambulance.

Operationen foregår i fuld narkose. Det er ofte en større operation, og det kan være nødvendigt at isætte metal for at samle bækkenringen og gøre den stabil. Efter operationen vil du muligvis have flere operationsar på maven, over siderne og bagtil nederst på ryggen.

Efter operationen bliver du flyttet tilbage til Nordsjælland Hospital, Hillerød, med henblik på genoptræning. Det kan godt være et længerevarende hospitalsophold.

Uforskudte brud

Langt de fleste brud i bækkenet sidder fortil, er ikke eller kun lidt forskudte og kræver ikke operation, men i stedet det, vi kalder konservativ behandling. Det drejer sig om smertebehandling og mobilisering.

Selv ved de uforskudte brud kan det dog være nødvendigt med indlæggelse. Det kan være fra en enkelt dag til flere uger.​

Efter behandlingen

Det er vigtigt at komme i gang med træningen så hurtigt som muligt – gerne samme dag som operationen.

De bækkenbrud, der ikke kræver operation, behandler vi med smertestillende medicin og mobilisering – ofte med krykker eller rollator.

Det er meget individuelt, hvor ondt man har efter et bækkenbrud, og derfor er det også meget individuelt, hvor længe man har behov for sygemelding.​

Genoptræning

Bækkenbrud, der er behandlet med en operation, kræver oftest langvarig genoptræning. Konservativt behandlede bækkenbrud kræver ingen eller kortvarig genoptræning.

Genoptræningen foregår hos en fysioterapeut i den kommune, du bor i.​

Komplikationer

Som ved alle operationer kan der opstå infektion, og der kan opstå blodpropper i benene pga. sengeleje. Du får derfor antibiotika inden operationen for at forebygge infektion, og du får blodfortyndende indsprøjtninger, mens du er indlagt.

Ved store, forskudte bækkenbrud, som kræver operation, kan der være varige mén i form af bevægeindskrænkning, kroniske smerter og manglende mobilitet.

Ved de uforskudte brud vil der ofte være smerter i en periode, men hos langt de fleste vil smerterne forsvinde igen, og man vil genvinde samme førlighed som før bruddet.​

Informationspjecer​

​​​
Redaktør