Infektionsbehandling

I vores afsnit for infektionsbehandling behandler vi alle former for infektioner i bevægeapparatet.

​​

Infektioner kan opstå i underhud, muskler, knogler og led. De kan forekomme ved spredning gennem blodbanen, eller hvis der er et brud på huden. Der kan også komme infektion efter en operation.

Behandling

De fleste patienter med infektioner, der bliver indlagt på Ortopædkirurgisk Afdeling, kræver et eller flere kirurgiske indgreb. Indgrebet foregår i fuld bedøvelse eller i rygmarvsbedøvelse. Der kan også være skift af sårforbinding i afdelingen.

Behandlingen af infektioner foregår i samråd med mikrobiologer. Vi har fast en konference hver onsdag, men der er mulighed for mikrobiologisk assistance døgnet rundt.

Ved de alvorlige infektioner følger vi behandlingen og udviklingen af infektionen med blodprøver. Hvis infektionen er forårsaget af en resistent bakterie, er det nødvendigt at isolere patienten, for ikke at sprede bakterier til de øvrige patienter.

Typer af infektion

De mest almindelige infektioner er bylder. Oftest er det nok at skære bylden op, rense og sy såret sammen, men det kan ske, at der skal flere indgreb til.

Infektioner i knogler og led er mere alvorlige og kræver længere tids indlæggelse og behandling med antibiotika i op til 3 måneder.

Infektion efter indsættelse af metal

Hvis der kommer infektion kort tid efter, at du har fået isat metal på grund af et brud, kan vi ofte holde infektionen i ro, indtil bruddet er helet. Så længe der er isat metal, kan vi ikke helbrede infektionen. Når bruddet er helet, er det derfor nødvendigt at fjerne det isatte metal og fortsætte behandling med antibiotika. Det kan også blive nødvendigt med et nyt indgreb, hvor kirurgen oftest påsætter et eksternt apparat, hvor metallet ikke er i nærheden af infektionen.

Hvis infektionen først kommer, når bruddet er helet, kan vi med det samme fjerne metallet og behandle med antibiotika.

Infektion efter indsættelse af protese

Hvis der kommer infektion, efter der er isat en protese, og det sker inden for de første måneder, kan vi foretage en operation med oprensning af infektionen og efterfølgende langvarig behandling med antibiotika.

Hvis infektionen komme flere måneder efter, der er isat en protese, er det mere alvorligt. I det tilfælde er det nødvendigt med en operation, hvor infektionen bliver oprenset, og protesen bliver fjernet. Benet bliver i dette tilfælde væsentligt forkortet, og der er smerter ved belastning. Gangfunktionen er dårlig, og det er nødvendigt med hjælpemidler. Der bliver behandlet med antibiotika i 12 uger, og når infektionen er væk, kan der isættes en ny protese.​

Genoptræning

Ved alvorlige infektioner kan der komme funktionstab efter et langvarigt sygeforløb. Hvis det bliver nødvendigt med et genoptræningsforløb, udarbejder vi en genoptræningsplan til din kommune, der efter udskrivelsen indkalder dig til genoptræning.​