​​

Slidgigt i hoften - indsættelse af kunstigt hofteled (hoftealloplastik)

​Slidgigt i hoften er en lidelse, hvor ledbrusken i hofteleddet er ødelagt. Lidelsen kan i nogle tilfælde lindres med indsættelse af et kunstigt hofteled – såkaldt hoftealloplastik.

​Årsagen til, at man skal opereres og have indsat en hofteprotese, er, at brusken i hofteleddet er slidt ned, og der kan være slidt noget af knoglen. Nedslidningen medfører smerter, og måske får man nedsat eller dårligere bevægelse i hofteleddet og kan ikke gå så langt som før.

Vi har stor erfaring i at operere kunstige hofter og opererer 300-400 hofter om året. Der vil altid være en erfaren kirurg til operationen.

Kriterier for operation

Kriterierne for at blive indstillet til operation er sædvanligvis, at du har smerter hele tiden eller er begrænset i din gang, din førlighed eller din bevægelighed.

Det er også vigtigt, at du inden operationen har forsøgt behandling med smertestillende medicin eller gigtmedicin, uden at det har virket tilstrækkeligt.

Hvordan opstår slidgigt i hoften?

I langt de fleste tilfælde kender vi ikke årsagen til, at den enkelte patient har fået slidgigt. Der er enkelte årsager til slidgigt, som for eksempel at man har haft et brud i hoften, hvis hofteskålen ikke er tilstrækkeligt udviklet, eller ved skader mod hofteleddet. Der kan også være en arvelig faktor.

Symptomer

Symptomerne er først og fremmest smerter. I begyndelsen drejer det sig om belastningssmerter, men efterhånden bliver det mere konstante smerter. Der kommer nedsat bevægelighed i hoften, og gangfunktionen bliver nedsat.

Non-operativ behandling

Inden man overvejer en operation, bør du have prøvet ikke-operativ behandling, f.eks. med smertestillende medicin eller gigtmedicin. Hvis du er meget overvægtig, bør du forsøge at tabe dig, idet et vægttab ofte vil have en lindrende effekt på smerterne.

Såfremt du fortsat har uacceptable smerter – herunder belastningssmerter (ved gang) og/eller hvile-smerter (natlige) – kan man overveje en operation. Du bør indhente oplysninger om fordele og ulemper (komplikationer og risici) ved operationen og evt. drøfte dem med din læge, før du beslutter dig. Du kan også få en henvisning til hospitalet med henblik på at få vurderet netop din situation og få rådgivning om behandlingsmuligheder.

Behandling med operation

Operationstyper

  • Total hofte-alloplastik (kunstig hofte), hvor kirurgen indsætter både ny hofteskål og nyt lårbenshoved. Der er mulighed for både 'ucementerede' proteser (som vokser fast i knoglen) og 'cementerede' proteser, hvor der anvendes cement til at fæstne protesen i knoglen.
  • Udskiftning af kunstig hofte (revisionshofte), hvor kirurgen udskifter hele eller dele af en kunstig hofte med en ny protese. Det er oftest, fordi nogle af delene er slidt.

Ikke alle operations-typer er lige velegnede. Derfor finder vi sammen med dig ud af, hvilken type operation og protese der er bedst for dig.

 Billede: Hofteprotese (Zimmer)

   Billede: Hofteprotese (Zimmer)

Før operationen

Din egen læge kan henvise dig til en vurdering i Ortopædkirurgisk Ambulatorium. Her stiller vi ud fra din sygehistorie, klinisk undersøgelse og røntgen evt. operations-indikation. Du bliver informeret om behandlingsmuligheder, forventede resultater og risici.

Hvis du bliver skrevet op til operation, får du udleveret "Patientens bog", hvor du udførligt kan læse om, hvad du kan forvente dig af forløbet. 

Forundersøgelse

Nogle uger før operationsdatoen møder du som patient til forundersøgelse i sengeafdelingens ambulatorie. Ved forundersøgelsen får du optaget lægejournal (ved en læge) og sygeplejejournal (ved plejepersonalet), og din eventuelle vanlige medicin bliver gennemgået med henblik på optimal behandling i forbindelse med operationen. Herefter bliver du henvist til blodprøvetagning, relevante undersøgelser og eventuelt tilsyn i de relevante afdelinger.

Du bliver tilset af en narkoselæge, som informerer dig om bedøvelsen. Der er mulighed for rygmarvsbedøvelse eller fuld bedøvelse. Narkoselægen rådgiver dig om, hvad der er bedst for dig.

Tværfagligt patientseminar

Vi afholder et tværfagligt patientseminar hver torsdag skiftende mellem knæ-seminar og hofte-seminar. Det vil sige, at vi samler 10-15 patienter, der skal have foretaget den samme type operation som dig. Du må gerne tage en pårørende med.

Ved patientseminariet informeres patienter og pårørende i grupper grundigt om forløbet af en kirurg, en narkoselæge, plejepersonale fra sengeafdelingen og en fysioterapeut.

Efter behandlingen

Den forventede indlæggelsestid er maksimalt 4 dage. Vi pointerer, at det forventes, at du som patient er motiveret for træning, og at udskrivelsen kan foregå tidligere end efter 4 dage.

Du skal have fjernet klips fra operationssåret efter 2 uger. Det foregår hos din egen læge.

Du får 2 tider til ambulant røntgenkontrol – én efter 3 måneder og én efter 12 måneder.

Genoptræning

Du begynder din genoptræning allerede på operationsdagen, og fysioterapeuten vil dagligt træne med dig. Ved udskrivelsen bliver der udarbejdet en genoptræningsplan, som vi sender til din kommune. Du bliver efterfølgende indkaldt til ambulant genoptræning.

Informationspjecer​​

Redaktør