Hjælpemidler

​​Foto: AV-Afdelingen

Hjælpemidler

​Hvis du midlertidigt har brug for at låne hjælpemidler, når du bliver udskrevet efter behandling på Nordsjællands Hospital, hjælper vi dig med det.

​​Sammen med den fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske eller læge, der har behandlet dig, finder du ud af, hvad du har behov for. Har du brug for hjælpemidler permanent – varige hjælpemidler – skal du ansøge om dem hos din kommune.​​

Midlertidige hjælpemidler

Nordsjællands Hospital udlåner hjælpemidler til patienter bosiddende i hospitalets optageområde (Helsingør Kommune, Fredensborg Kommune, Hørsholm Kommune, Gribskov Kommune, Hillerød Kommune, Frederikssund Kommune, Halsnæs Kommune og Allerød Kommune).

Patienter fra andre optageområder

Patienter, der ikke har fast bopæl i hospitalets optageområde, men som i forbindelse med frit sygehusvalg er blevet behandlet på Nordsjællands Hospital, kan låne hjælpemidler, hvis de i en rekreationsperiode bor hos pårørende med bopæl i hospitalets optageområde. Ellers sørger vi for, at der bliver bestilt hjælpemidler fra dit hjem-hospital.

Typer af hjælpemidler

De hjælpemidler, du låner med hjem fra Nordsjællands Hospital, er såkaldte midlertidige hjælpemidler og kan lånes i maks. tre måneder. Hjælpemidlerne skal sikre, at du kan klare daglige funktioner inden døre i dit hjem, og kan f.eks. være en kørestol, et sæt stokke eller en badestol.

Transport af hjælpemidler

Du skal som udgangspunkt selv sørge for at få transporteret hjælpemidlerne hjem fra hospitalet. Det samme gælder, når du skal aflevere hjælpemidlerne igen.

Spørgsmål om midlertidige hjælpemidler

Hvis du efter udskrivelsen har spørgsmål vedrørende de midlertidige hjælpemidler, du har fået udleveret, kan du kontakte fysio- og ergoterapien på Ortopædkirurgisk Afdeling:

Telefon 48 29 42 66

eller Nordsjællands Hospitals Hjælpemiddeldepot:

Telefon 48 29 23 20 (hverdage kl. 9:00-11:00)

Aflevering af hjælpemidler

Du får et lånebevis, hvor der står, hvor og hvornår du senest skal aflevere hjælpemidlet igen. Du skal selv sørge for at få afleveret hjælpemidlerne til tiden. Læs mere om aflevering af hjælpemidler

Varige hjælpemidler

Har du brug for hjælpemidler permanent – varige hjælpemidler – skal du ansøge om dem hos din kommune. Hvis du har behov for hjælpemidlerne, når du bliver udskrevet, hjælper vi dig med ansøgningen.

Spørgsmål om varige hjælpemidler

Hvis du efter udskrivelsen har spørgsmål vedrørende de varige hjælpemidler, du har fået udleveret, skal du kontakte din kommune.​


Redaktør