Slidgigt i storetåen (Hallux Rigidus)

​Slidgigt i storetåen - eller stiv storetå - er en skade på brusken i tåens grundled. Sygdommen er meget almindelig for begge køn og opstår som regel efter 30-års-alderen.​

Hvordan opstår slidgigt i storetåen?

Slidgigt i storetåen skyldes ofte tidligere skader i leddet eller en gigtsygdom. I sjældne tilfælde kan det være arveligt.

Symptomer

Smerter, stivhed og fortykning af knoglen ved leddet er de mest almindelige symptomer på slidgigt i storetåen. Stivheden og smerterne kan gøre det svært at gå og løbe.

Behandling

Lægen stiller diagnosen ud fra symptomerne og et røntgenbillede.​

Lettere tilfælde

De lettere tilfælde af slidgigt i storetåen bliver behandlet med smertestillende medicin.

Nogle har også god hjælp af at tape leddet, så man ikke kan bøje det så meget, eller bruge sko med lidt stive såler eller gængesål (f.eks. MBT-sko).

Sværere tilfælde

I sværere tilfælde af slidgigt i storetåens grundled kan det være nødvendigt at operere tåen. Operationstypen afhænger især af graden af sygdommen:

  1. Ved lettere grader af slidgigt fjerner lægen fortykningen på leddet – en såkaldt cheilektomi – så det bliver nemmere at bevæge leddet igen.
  2. I nogle tilfælde fjerner lægen det syge led og indsætter et kunstigt grundled i storetåen i stedet.
  3. Ved sværere grader af slidgigt gør lægen leddet stift med skruer og/eller skinner.

Bedøvelse

Operationen foregår som regel i fuld narkose eller med rygmarvsbedøvelse, hvor du er vågen, men bedøvet fra livet og ned. Du kommer til at tale med en anæstesilæge, som fortæller dig om bedøvelsestyperne, og sammen beslutter I, hvilken type bedøvelse du skal have.

Efter behandlingen

Undgå infektion

For at undgå infektion må forbindingen ikke blive våd. Hvis den bliver våd, eller hvis det bløder igennem forbindingen, skal du kontakte din egen læge, ambulatoriet eller akutmodtagelsen (1813), så de kan skifte den. Du må ikke skifte forbindingen selv.

Aflastning

Efter operationen skal foden aflastes. Det foregår som regel på en såkaldt hælsko, som du får udleveret. Hvor længe, du skal bruge hælskoen, afhænger af operationstypen.

Du må først begynde at køre bil, 1-2 uger efter hælskoen er fjernet og du føler dig sikker.

Kontrol

Stingene i huden skal fjernes efter ca. 14 dage enten i forbindelse med en ambulant kontrol eller hos din egen læge.

Sygemelding

Sygemelding afhænger af operationstype og hvilket erhverv, du har. Det kan du tale med kirurgen om.

Genoptræning

Hvis du har fået foretaget operationstype 1 eller 2, skal du efter en uge begynde at bevæge det opererede led grundigt igennem dagligt. På den måde mindsker du stivhed i le​ddet.

Der tilbydes ikke rutinemæssigt genoptræning i forbindelse med behandlingen.​

Komplikationer

Som ved alle operationer er der en vis risiko for infektion. Derfor får du antibiotika inden operationen for at forebygge en infektion.

Der kan komme smerter eller føleforstyrrelser fra arvæv eller beskadigede nervegrene i arret.

Ved enhver form for kirurgi på fødderne er det normalt, at der kan være en tendens til hævelse flere måneder efter operationen. Det er en god idé at sætte sig med foden højt nogle gange om dagen og eventuelt anvende en kompressionsstrømpe (fås hos Matas eller apoteket).

Informationspjecer

Redaktør