Genoptræning efter udskrivelse

​Genoptræning efter udskrivelsen har det formål, at du så vidt muligt genvinder din tidligere funktionsevne og kommer til at klare det samme, som før du blev syg. Hvis ikke det kan lade sig gøre, er målet, at du kommer til at klare dig så godt som muligt selv.

​​

​Genoptræningsplan

Hvis vi – læger, ergoterapeuter eller fysioterapeuter – på hospitalet vurderer, at du har behov for genoptræning efter udskrivelse, udarbejder vi i samarbejde med dig og evt. dine pårørende en genoptræningsplan, som du får med hjem. Vi sender samtidig en kopi af genoptræningsplanen til din bopælskommune og din praktiserende læge. En genoptræningsplan indeholder oplysninger om dine personlige data, behandlingsdiagnose og genoptræningsbehov.

På genoptræningsplanen krydser vi af, om du skal have almen genoptræning, som foregår i din bopælskommune, eller om du skal have specialiseret ambulant genoptræning, som foregår på Nordsjællands Hospital.

Alt efter om du har behov for almen genoptræning eller specialiseret ambulant genoptræning, vil du inden 5 hverdage efter udskrivelsen blive kontaktet af enten din bopælskommune eller af Nordsjællands Hospital med henblik på at aftale, hvornår genoptræningen kan begynde.


Frit valg af genoptræningssted

Hvis vi har vurderet, at du har behov for almen genoptræning, kan du vælge, at genoptræningen skal foregå i en anden kommune end din bopælskommune. Du skal i så fald aftale det med din bopælskommune.

Hvis vi har vurderet, at du har behov for specialiseret genoptræning på hospitalet, kan du vælge, at genoptræningen skal foregå på et af Region Hovedstadens andre hospitaler. Du skal i så fald aftale det med den ergoterapeut eller fysioterapeut, der har udarbejdet din genoptræningsplan.


Egentræning

I nogle tilfælde vurderer vi, at du selv kan klare genoptræningen efter udskrivelse eller ved afslutningen af et ambulant forløb. Du vil i de tilfælde, ved behov, få udleveret relevant skriftligt materiale.


Redaktør