Ergoterapi

​I Ergoterapien tilbyder vi lægeordineret genoptræning til patienter, der er tilknyttet Nordsjællands Hospital – både ambulante og nogle indlagte patienter. Vi behandler patienter med følger efter skader på albue og hånd samt patienter, der er blevet opereret for medfødte misdannelser, gigtsygdomme og andre sygdomme i hænderne.

Ergoterapeuterne varetager undersøgelse, behandling og skinnefremstilling. Desuden varetager vi den specialiserede del af det ambulante genoptræningsforløb.

​Vi arbejder tæt sammen med de håndkirurgiske læger – bl.a. ved stuegang hvor patient, ergoterapeut og kirurg konfererer om genoptræningsforløbet.

Hvad er formålet med genoptræning?

Formålet med genoptræningen er så vidt muligt at få dig til at kunne klare det samme, som du kunne, før du blev syg. Hvis ikke dette kan lade sig gøre, er målet, at du skal kunne klare dig så selvstændigt som muligt og klare dine daglige gøremål. Grundlaget for den ergoterapeutiske behandling er aktivitet – genindlæring og optræning gennem målrettede og meningsfyldte aktiviteter.

Eksempler på funktionsnedsættelser, som træningen kan rette dig mod:​

 • nedsat ledbevægelighed
 • hævelse
 • nedsat styrke
 • ændret følesans

Er der behov for hjælpemidler, vurderer, afprøver og udleverer vi dem i forbindelse med træningen.

Hvordan foregår undersøgelsen?

En ergoterapeutisk undersøgelse starter typisk med en samtale med dig om:

 • hvordan du tidligere har klaret din dagligdag
 • hvor meget du kan bevæge efter at have fået bandagen af
 • vurdering af smerter, sensibilitet og hævelse
 • gennemgang af øvelsesprogram og ergoterapeutisk behandling
 • vurdering af genoptræningsforløb

 

Behandling og genoptræning

Hvordan foregår behandlingen/træningen?

Afhængigt af følgerne af din sygdom eller skade vil ergoterapeuten:

 • træne din arm og hånd eller instruere dig i øvelser, du selv kan lave, efter for eksempel brud eller skade på sener og nerver
 • instruere dig i øvelser, du selv skal gennemføre, efter udlevering af et generelt eller individuelt tilpasset selvtræningsprogram
 • træne din muskelstyrke, balance, bevægelighed i led og koordination/styring af bevægelser i hånd og underarm
 • vurdere, om du har behov for ergoterapeutisk træning på et kommunalt træningscenter, efter du er blevet udskrevet eller har afsluttet et ambulant forløb på hospitalet

Første behandling

Ved første behandling udarbejder vi et individuelt hjemmetræningsprogram, som vi forventer, at du udfører dagligt. Al træning tager udgangspunkt i de funktionsnedsættelser, som giver dig problemer i forhold til de daglige gøremål.

Vi aftaler også den videre plan for genoptræningsforløbet. Tilbud om hvor ofte og hvor mange gange, du skal til behandling, aftales efter en konkret, individuel og faglig vurdering af genoptræningsbehovet, hvori der også indgår en vurdering af dit funktionsniveau. Vi vurderer løbende, om du har behov for genoptræning på Nordsjællands Hospital eller i kommunalt regi.

Ambulant genoptræning

Patienter, der bliver henvist til ambulant genoptræning, skal have behov for en specialiseret indsats eller have brug for, at genoptræningsforløbet sker i et tæt tværfagligt samarbejde med speciallægerne på sygehuset. 

Hvad er en genoptræningsplan?

Såfremt du har fået nedsat funktion og har brug for hjælp til genoptræning som følge af den lidelse eller skade, du er blevet behandlet for på hospitalet, udarbejder vi en genoptræningsplan.

Genoptræningsplanen indeholder bl.a. oplysninger om dine personlige data, den diagnose, du er behandlet for, og dit genoptræningsbehov. I genoptræningsplanen står der, om du har behov for almen genoptræning, som foregår i din bopælskommune, eller om du skal have specialiseret, ambulant genoptræning, som foregår på Nordsjællands Hospital - Hillerød.

Informationspjecer

​​

Redaktør