​​​

Afdelingen som arbejdsplads

Afdelingen består af 220 faste medarbejdere. Vores mål er at være en attraktiv arbejdsplads med høj faglig standard, og vi lægger stor vægt på et godt arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder.

Medarbejderudvalg (MED)

Samarbejdsstrukturen er defineret ved MED-aftalen, som er gældende for hele Region Hovedstaden.

Afdelingens MED-udvalg består af ledelsesrepræsentanter udpeget af ledelsen og medarbejderrepræsentanter valgt af medarbejderne. Udvalget mødes hver anden måned.

Formålet er, at alle medarbejdere i afdelingen enten direkte eller gennem en medarbejderrepræsentant har mulighed for medindflydelse og medbestemmelse på deres egne arbejdspladsforhold og rammer for arbejdet. Dette sker altid i en løbende dialog mellem ledere og medarbejdere. Det er med til at sikre afdelingens fokus på udvikling og forbedring af opgaveløsningen.

Der er stort set ingen grænser for, hvilke emner der kan tages op på møderne. Der bliver informeret om økonomi, diskuteret personalevejledninger, arbejdsmiljø og -sikkerhed og meget andet.

Ved behov nedsættes underudvalg til mere dybdegående arbejder f.eks. forslag til vejledninger, ordlyd af forretningsordenen eller lignende.Arbejdsmiljø

Afdelingens arbejdsmiljø varetages af en arbejdsmiljøleder og tre arbejdsmiljørepræsentanter.​


Redaktør