​​​

Ambulant patientforløb

Ved et ambulant patientforløb bliver du ikke indlagt på afdelingen, men behandlet i Ortopædkirurgisk Ambulatorium – typisk efter at være henvist af din egen læge, en speciallæge, fra Ortopædkirurgisk Afdeling eller fra Akutmodtagelsen (skadestuen).

Første besøg

Ved første besøg i ambulatoriet bliver du undersøgt af en af afdelingens læger, og vi planlægger i fællesskab, hvilken behandling du skal have. På den måde sikrer vi, at du får den optimale behandling med et forløb skræddersyet til dig.

Du får tilknyttet en kontaktperson, som vil være ansvarlig for at planlægge dit forløb. Vi tilstræber, at dine ambulante konsultationer foregår hos din kontaktperson.

Hvis du skal opereres

Hvis lægen vurderer, at du skal opereres, vil det videre forløb afhænge af operationstype og din generelle helbredstilstand. Ved større indgreb vil du skulle til en yderligere konsultation inden operationen. Den vil foregå på afsnit 0661

Læs mere om afsnit 0661

Operationen foregår enten ved indlæggelse eller ambulant, hvor du kommer hjem samme dag. Hvis du går hjem samme dag som operationen, er det en forudsætning, at du er sammen med en voksen i det døgn, operationen bliver foretaget. Derudover må du ikke fejle andet, der kræver længerevarende observation efter indgrebet. 

Efter operationen

Når du er blevet opereret, bliver du kørt til opvågning på opvågningsstuen – også selvom du ikke har været i fuld narkose. Det gør vi for bedst muligt at kunne holde øje med din opvågning og sikre os, at du har det godt.​


Redaktør