​​​​​​​​

Afdelingens struktur

​Afdelingsledelse

 • Cheflæge Thomas Broe Christensen
 • Cheflæge Lene Vibe Høyer 

​Onkologisk Sengeafsnit E0861

 • Overlæge med særligt ansvar Fahimeh Andersen
 • Afdelingssygeplejerske Jane Pokorni 

Onkologisk Ambulatorium E0862

 • Overlæge med særligt ansvar Karin Peschardt
 • Afdelingssygeplejerske Jane Pokorni 

​Palliativ Enhed

 • Overlæge med særligt ansvar Maria Christina Reimer 
 • Afdelingssygeplejerske Anja Kjems Jakobsen

Klinisk Forsknings Enhed

 • Ansvarlig afdelingslæge Maria Lendorf

Staben

 • Afdelingsledelsessekretær Katja S. Melina Valant
 • Implementerings- og Forbedringsansvarlig Kirsten Gudmundsen 
 • Klinisk vejleder,  sygeplejerske Tine Leegård Pedersen ( Frederikssund )
 • Klinisk vejleder, sygeplejerske Julie Valling Nielsen ( Hillerød )
 • Psykolog Anna-Katherine Gedde Højland​
 • Socialrådgiver Anne Würtz


Afdelingen er repræsenteret i følgende sundhedsfa​glige råd​​:

 • Klinisk onkologi
 • P​alliation

Se kommissorium for de sundhedsfa​glige råd​​ (åbner i nyt vindue) 
Redaktør