​​​​​​

Din mening

​På Onkologisk og Palliativ Afdeling vil vi gerne lære af dine erfaringer, og vi er glade for feedback fra patienter og pårørende.

Du kan give din mening til kende på flere måder:

  • Udfyld et postkort i afdelingen
  • Kontakt en af lederne i afdelingen - formelt som uformelt
  • Deltag i et feedbackmøde, som afholdes to gange årligt
  • Deltag i den Landsdækkende Unders​øgelse for Patienttilfredshed (LUP)​

​​​Feedback fra patienter og pårørende inddrages i mange forskellige sammenhænge i afdelingen. Vi bestræber os på at bruge feedback til at gøre kontakten med afdelingen så imødekommende, tryg og respektfuld som muligt. Feedback indgår som en naturlig del af at udvikle den høje faglige standard, vi gerne vil tilbyde.

Hvis du har brug for at høre, hvordan vi bruger din feedback så husk at give dine kontaktoplysninger.​

Vores erfaring med feedback 


Der har været tilbagemeldinger, som har medført kontakt til afsender, hvilket vi har erfaring med, har været en god oplevelse samt en relevant og vigtig uddybning for afdelingen og for afsender. 

Onkologisk og Palliativ Afdeling ser frem til at modtage flere erfaringer og meninger. 
Denne metode til patient- og pårørendeinddragelse har belyst nye vinkler, og har vist sig at være meget informativ, brugbar og udviklende for afdelingen.

 ​Feedbackpostkort

Postkort og postkasser er tilgængelig flere steder i afsnittene. Alle postkort behandles af relevante leder. Anonymiteten respekteres af alle.

Hvad postkassen ikke dur til:

  • Har du spørgsmål til dit helt konkrete forløb, så anvend ikke SMS eller postkort, men henvend dig til afdelingens personale. 

  • Hvis du har brug for oprette en decideret klage, kan du henvende dig til ​patientvejlederne​ ​. Find kontaktoplysninger til patientvejlederne ​

Vi ser frem til nye meninger og erfaringer - alle  er vigtige. ​

Redaktør