Støtte til at genfinde det væsentlige i livet med kræft

Vil du og din partner være med til at sætte fokus på, hvordan I samme mestrer livet med kræft og oplever bedre livskvalitet på trods af sygdom?

​Recap interventionen i skoven, ved Skovskolen Nødebo.

I Onkologisk og Palliativ Afdeling har vi ambitioner på Sundhedsvæsenets vegne.
Sundhedssystemet står overfor store forandringer i disse år. Økonomisk er der besparelser, hvilket blandt andet skyldes medicinudgifter. Ressourcerne er knappe – og vi skal aktivere ressourcer hos patienterne selv, hvis vi vil beholde en høj standard og samtidig finde nye måder at skabe kvalitet på.

Der skal tænkes innovativt og tænkes i nye samarbejder, hvis sundhedssystemet skal udvikle sig. Dette har vi i Onkologisk og Palliativ Afdeling forsøgt at imødekomme ved at skabe et større forskningssamarbejde som involverer forskere, sygeplejersker, ledere, studerende og psykologer.

Recap - et forskningsprojekt

Projektet retter sig mod par, hvor den ene har kræft.

Vi sigter mod at finde nye måder at støtte pars dialoger på for at bevare eller genopdage det betydningsfulde i at være to under forløbet med kræftsygdom. Med udgangspunkt i eksisterende evidens, udvikler, gennemfører og evalueres en intervention, der fremmer mestring og sammenhold hos par, hvor den ene er i behandling for kræft.

Recap Interventionen kombinerer forskning om coaching, køn, kræft og naturens betydning for mental sundhed. Det gennemføres som et randomiseret, kontrolleret studie.

Projektet skaber dermed ny viden om sammenhængende patientforløb, parforholdet som ressource i behandlingsforløb, samt hvordan sundhedsvæsenet, på et evidensbaseret grundlag, kan inddrage nye og prisbillige metoder som bidrag til psykosocial støtte til parret i en samlet indsats i forhold til helbredelse og rehabilitering ved kræftsygdom.

Recap er et forskningsprojekt i samarbejde mellem Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital, Københavns Universitet og Professionshøjskolen UCC.
Projektet gennemføres 2015- 2018 og er ledet af phdstuderende Christel Trøstrup.

Hvem kan deltage i Recap?

Vi rekrutterer aktuelt par til interventionen.

For at være med skal du eller din partner have opstartet medicinskkræftbehandling indenfor det seneste år.

Som par skal I:

  • Være samlevende eller gift
  • Kunne gå ca 2 km
  • Tale og læse dansk
  • Ikke aktuelt være i psykoterapeutisk behandling eller tage psykofarmaka
  • Selv kunne transportere jer til Nødebo

Deltagelse - Recap interventionen

De par der ønsker at deltage vil tilfældigt bliver fordelt i to grupper. 

Den ene gruppe vil skulle besvare to spørgeskemaer og  tilbydes et møde om det at være par.

Den anden gruppe vil blive tilbudt en særlig form for coaching, der foregår to gange en time - i naturen på Skovskolen i Nødebo.  

Få flere oplysninger

Du kan finde mere information i informationsarket i højre side, ved at spørge sygeplejersken i ambulatoriet eller ved at kontakte Christel, projektansvarlig, sygeplejerske og Phd studerende.
Send en mail til Cristel Halvor Troestrup  

Redaktør