​​

Afdelingen som uddannelsessted

​Afdelingen fungerer som uddannelsessted for flere faggrupper.​​


​​​Uddannelse og udvikling vægtes højt i afdelingen, og der kompetenceudvikles på alle niveauer, bl.a. via intern undervisning, temadage, deltagelse i eksterne kurser og formel videre uddannelse.


Afdelingen uddanner elever og studerende inden for sygepleje-,  læge- og sekretærområdet samt læger inden for speciallægeuddannelsen. 

Specialuddannelse i kræftsygepleje

Specialuddannelsen i kræftsygepleje, den 1½årige specialuddannelse. 
Den teoretiske undervisning udbydes af Professionshøjskolen Metropol. 
Læs mere om specialuddannelsen i kræftsygepleje (link til Metropol, åbner i nyt vindue).

Afdelingen tilbyder ekstern praktikophold i 1-4 uger.
Fordelt efter ønske med besøg  i :

  • Onkologisk Ambulatorium E0862
  • Onkologisk Sengeafsnit E0861
  • Palliativ Enheds sengeafsnit A7A8
  • Palliativ Enheds udkørende funktion

Introduktionsprogram specialuddannelsen. Onkologisk og Palliativ Afdeling

Kontakt den kliniske vejleder inden for kræftsygepleje

Klinisk vejleder Susanne Nordal Andersen  ORLOV
Telefon 48 29 69 38
Skriv til Susanne Andersen 

Medicinstuderende 

Afdelingen deltager i uddannelsen af lægestuderende ved Københavns Universitet. Det betyder, at der kan være lægestuderende, som deltager ved undersøgelse og behandling i afdelingen.

Kontakt ved spørgsmål om medicinstuderende

Overlæge Anna Andreeva
Telefon 48 29 57 34
Skriv til Anne Andreeva

 Velkomstbrev Lægestuderende,Onkologisk og Palliativ Afdeling

Sygeplejestuderende 

Onkologisk og Palliativ Afdeling modtager årligt ca. 24 sygeplejestuderende i modul 2 , modul 4, modul 11 og modul 12.

Uddannelsespladserne findes i:

  • Sengeafdeling E0861 , NOH-Hillerød
  • Ambulatorium E0862, NOH-Hillerød
  • Palliativ Enhed, afsnit A7A8, NOH-Frederikssund

 I modul 2 og 4 handler det om grundlæggende klinisk virksomhed.

I modul 11 og modul 12,  handler det om kompleks klinisk virksomhed og selvstændig professionsudøvelse. 

Derudover modtager afdelingen studerende fra modul 13, som er ude i valgfag og  skal samle emperi til deres bacheloropgave, samt modul 1 studerende, som skal se, hvad en sygeplejerskes arbejde består af. 

De klinisk vejledere underviser og vejleder de sygeplejestuderende samt koordinerer den kliniske del af uddannelsen i et tæt samarbejde med afdelingens sygeplejersker. 

Kontakt de kliniske vejleder inden for sygepleje

Klinisk vejleder Susanne Nordal Andersen ORLOV
Telefon 48 29 69 38
Skriv til Susanne Andersen

Klinisk vejleder Carina Andersen
Telefon 51 42 42 06
Skriv til Carina Andersen

Relevante links i forhold til sygepleje

Social-og sundhedsassistentelever 

Afdelingen er uddannelsested for SSA-elever og modtager 6 elever årligt, 2 af gangen, som skal lære grundlæggende sygepleje. Afsnit E0861 har en uddannet praktikvejleder som er ansvarlig for elevernes uddannelsesforløb i samarbejde med klinisk vejleder og afsnittets personale

Kontakt vejlederne inden for social- og sundhedsassistent

Praktikvejleder Julie Valling Nielsen, sygeplejerske
Telefon: 48 29 61 20

Klinisk vejleder Susanne Helene Nordal Andersen
Telefon 48 29 69 38
Skriv til Susanne Andersen

Sekretærelever

Enheden modtager årligt 2-3 lægesekretærelever, hvis ophold i afdelingen strækker sig fra 6-9 måneder. Under opholdet indgår eleven i et tæt samarbejde med afdelingens øvrige sekretærer.

Lægesekretæruddannelsen er en 2-årig lønnet erhvervsuddannelse, der veksler mellem praktik på hospitalet i forskellige afdelinger og skoleophold på Lyngby Handelsskole - i alt 19 uger over 1½ år.

​Det er en administrativ, bred uddannelse inden for sundhedsvæsenet, som udvikler eleverne til at arbejde tværfagligt og konstruktivt i forhold til patientforløbet med stor læring omkring IT, journalarbejde, kvalitetssikring, kommunikation, sundhedsfagligt sprogbrug, anatomi og sygdomslære, økonomi og projektarbejde og arbejdsgangsanalyser. Eleverne forventes at tage stort ansvar for egen læring og løbende sætte sig mål, som de bliver evalueret på.

Den nye SAK (Sundheds Administrativ Koordinator) uddannelse erstatter tidligere erhvervsuddannelse og er SU-berettiget. 

Du kan læse mere herunder i linket til UddannelsesGuiden:

​​UddannelsesGuiden​
​​​

Kontakt ved spørgsmål om lægesekretærer

Lægesekretær Janne Bonde, 
Telefon 48 29 61 03
Skriv til Janne Bonde

Lægelige videreuddannelse

Læs mere om den lægelige videreuddannelse i onkologi på Nordsjællands Hospital 

Kontakt ved spørgsmål om lægelig videreuddannelse

Overlæge Anna  Andreeva
Telefon 48 29 75 00
Skriv til Anne AndreevaRedaktør