Afdelingen som uddannelsessted

​Afdelingen fungerer som uddannelsessted for flere faggrupper.​​

 

​​​Uddannelse og udvikling vægtes højt i afdelingen, og der kompetenceudvikles på alle niveauer, bl.a. via intern undervisning, temadage, deltagelse i eksterne kurser og formel videre uddannelse.


Afdelingen uddanner elever og studerende inden for sygepleje-,  læge- og sekretærområdet samt læger inden for speciallægeuddannelsen. 

Specialuddannelse i Kræftsygepleje

Specialuddannelsen i Kræftsygepleje, den 1½årige specialuddannelse. 
Den teoretiske undervisning udbydes af Professionshøjskolen Metropol. 
Læs mere om specialuddannelsen her.

Afdelingen tilbyder ekstern praktikophold i 1-4 uger.
Fordelt efter ønske med besøg  i :

  • Onkologisk Ambulatorium E0862
  • Onkologisk Sengeafsnit E0861
  • Palliativ Enheds sengeafsnit A7A8
  • Palliativ Enheds udkørende funktion

Introduktionsprogram specialuddannelsen. Onkologisk og Palliativ Afdeling, NOH

Uddannelsesansvarlig er:
Klinisk vejleder Susanne Nordal Andersen  ORLOV
Tlf. 4829 6938
E-mail: Susanne.Helene.Nordal.Andersen@regionh.dk

Klinsik sygeplejespecialist Lisbeth Egestad

Tlf. 5142 4199

E-mail: lisbeth.kofoed.egestad@regionh.dk

Medicinstuderende 

Afdelingen deltager i uddannelsen af lægestuderende ved Københavns Universitet. 
Det betyder, at der kan være en lægestuderende, som deltager ved undersøgelse og behandling i afdelingen.

Uddannelsesansvarlig er:
Overlæge Anna Andreeva
Tlf.: 4829 5734
E-mail: anna.andreeva@regionh.dk

 Velkomstbrev Lægestuderende,Onkologisk og Palliativ Afdeling, NOH,

Sygeplejestuderende 

Onkologisk og Palliativ Afdeling modtager årligt ca. 24 sygeplejestuderende i modul 2 , modul 4, modul 11 og modul 12.

Uddannelsespladserne findes i:

  • Sengeafdeling E0861 , NOH-Hillerød
  • Ambulatorium E0862, NOH-Hillerød
  • Palliativ Enhed, afsnit A7A8, NOH-Frederikssund


 I modul 2 og 4 handler det om grundlæggende klinisk virksomhed.

I modul 11 og modul 12,  handler det om kompleks klinisk virksomhed og selvstændig professionsudøvelse. 

Derudover modtager afdelingen studerende fra modul 13, som er ude i valgfag og  skal samle emperi til deres bacheloropgave, samt modul 1 studerende, som skal se, hvad en sygeplejerskes arbejde består af. 

De klinisk vejledere underviser og vejleder de sygeplejestuderende samt koordinerer den kliniske del af uddannelsen i et tæt samarbejde med afdelingens sygeplejersker. 

De uddannelsesansvarlige er:
Klinisk vejleder Susanne Nordal Andersen ORLOV
Tlf. 4829 6938
E-mail: Susanne.Helene.Nordal.Andersen@regionh.dk

Klinisk vejleder Carina Andersen

Tlf.: 51424206

E-mail: carina.andersen.01@regionh.dk

Relevante links: 
Modulbeskrivelse for sygeplejestuderende
Uddannelses evaluering 
Klinisk undervisning for sygeplejestuderende i Region Hovedstaden


Social-og sundhedsassistentelever 

Afdelingen er uddannelsested for SSA-elever og modtager 6 elever årligt, 2 af gangen, som skal lære grundlæggende sygepleje. Afsnit E0861 har en uddannet praktikvejleder som er ansvarlig for elevernes uddannelsesforløb i samarbejde med klinisk vejleder og afsnittets personale

De uddannelsesansvarlige er:
Praktikvejleder Julie Valling Nielsen, sygeplejerske
Tlf.: 4829 6120
E-mail:  

Klinisk vejleder Susanne Helene Nordal Andersen
Tlf.: 4829 6938
E-mail: Susanne.Helene.Nordal.Andersen@regionh.dk

Sekretærelever

Enheden modtager årligt 2-3 lægesekretærelever, hvis ophold i afdelingen strækker sig fra 6-9 måneder. Under opholdet indgår eleven i et tæt samarbejde med afdelingens øvrige sekretærer.

Lægesekretæruddannelsen er en 2-årig lønnet erhvervsuddannelse, der veksler mellem praktik på hospitalet i forskellige afdelinger og skoleophold på Lyngby Handelsskole - i alt 19 uger over 1½ år.

Det er en administrativ, bred uddannelse inden for sundhedsvæsenet, som udvikler eleverne til at arbejde tværfagligt og konstruktivt i forhold til patientforløbet med stor læring omkring IT, journalarbejde, kvalitetssikring, kommunikation, sundhedsfagligt sprogbrug, anatomi og sygdomslære, økonomi og projektarbejde og arbejdsgangsanalyser. Eleverne forventes at tage stort ansvar for egen læring og løbende sætte sig mål, som de bliver evalueret på.


Den uddannelsesansvarlige er:
Lægesekretær Janne Bonde, 
Tlf.: 4829 6103
E-mail: Janne.Bonde@regionh.dk

Ledende lægesekretær Ingelise Bredtoft
Tlf.: 2440 2238
E-mail: Ingelise.Bredtoft@regionh.dk

Lægelige videreuddannelse

Læs mere om den lægelige videreuddannelse i onkologi på Nordsjællands Hospital  her.

Den uddannelsesansvarlige er:
Overlæge Anna  Andreeva
Tlf.: 4829 7500
E-mail: anna.andreeva@regionh.dk 
Læs mere om vurderingen af afdelingen som uddannelsessted: 

Inspe​ktorra​ppo​rt, SST 


 

Redaktør