​​

Afdelingen som uddannelsessted

​Afdelingen fungerer som uddannelsessted for flere faggrupper.​​


​​​Uddannelse og udvikling vægtes højt i afdelingen, og der kompetenceudvikles på alle niveauer, bl.a. via intern undervisning, temadage, deltagelse i eksterne kurser og formel videre uddannelse.


Afdelingen uddanner elever og studerende inden for sygepleje-,  læge- og sekretærområdet samt læger inden for speciallægeuddannelsen. 

Specialuddannelse i kræftsygepleje

Specialuddannelsen i kræftsygepleje, den 1½årige specialuddannelse. 
Den teoretiske undervisning udbydes af Professionshøjskolen Metropol. 
Læs mere om specialuddannelsen i kræftsygepleje (link til Metropol, åbner i nyt vindue).

Afdelingen tilbyder ekstern praktikophold i 1-4 uger.
Fordelt efter ønske med besøg  i :

  • Onkologisk Ambulatorium E0862
  • Onkologisk Sengeafsnit E0861
  • Palliativ Enheds sengeafsnit A7A8
  • Palliativ Enheds udkørende funktion

Introduktionsprogram specialuddannelsen. Onkologisk og Palliativ Afdeling

Kontakt den kliniske vejleder inden for kræftsygepleje

Medicinstuderende 

Afdelingen deltager i uddannelsen af lægestuderende ved Københavns Universitet. Det betyder, at der kan være lægestuderende, som deltager ved undersøgelse og behandling i afdelingen.

Kontakt ved spørgsmål om medicinstuderende, og om lægelig videreuddannelse 

Overlæge Anna Andreeva
Telefon 48 29 57 34
Skriv til Anne Andreeva

Sygeplejestuderende 

Onkologisk og Palliativ Afdeling modtager årligt ca. 24 sygeplejestuderende i modul 2 , modul 4, modul 11 og modul 12.

Uddannelsespladserne findes i:

  • Sengeafdeling E0861 , NOH-Hillerød
  • Ambulatorium E0862, NOH-Hillerød
  • Palliativ Enhed, afsnit A7A8, NOH-Frederikssund

 I modul 2 og 4 handler det om grundlæggende klinisk virksomhed.

I modul 11 og modul 12,  handler det om kompleks klinisk virksomhed og selvstændig professionsudøvelse. 

Derudover modtager afdelingen studerende fra modul 13, som er ude i valgfag og  skal samle emperi til deres bacheloropgave, samt modul 1 studerende, som skal se, hvad en sygeplejerskes arbejde består af. 

De klinisk vejledere underviser og vejleder de sygeplejestuderende samt koordinerer den kliniske del af uddannelsen i et tæt samarbejde med afdelingens sygeplejersker. 

Kontakt de kliniske vejleder inden for sygepleje

Klinisk vejleder Tine Leegård Pedersen

Skriv til Tine Leegård Pedersen 

Relevante links i forhold til sygepleje

Social-og sundhedsassistentelever 

Afdelingen er uddannelsested for SSA-elever og modtager 6 elever årligt, 2 af gangen, som skal lære grundlæggende sygepleje. Afsnit E0861 har en uddannet praktikvejleder som er ansvarlig for elevernes uddannelsesforløb i samarbejde med klinisk vejleder og afsnittets personale

Kontakt vejlederne inden for social- og sundhedsassistent

Praktikvejleder Julie Valling Nielsen, sygeplejerske
Telefon: 48 29 61 20

​Skriv til Julie ​


Sekretærelever

Enheden modtager årligt 2-3 lægesekretærelever, hvis ophold i afdelingen strækker sig fra 6-9 måneder. Under opholdet indgår eleven i et tæt samarbejde med afdelingens øvrige sekretærer.

Lægesekretæruddannelsen er en 2-årig lønnet erhvervsuddannelse, der veksler mellem praktik på hospitalet i forskellige afdelinger og skoleophold på Lyngby Handelsskole - i alt 19 uger over 1½ år.

​Det er en administrativ, bred uddannelse inden for sundhedsvæsenet, som udvikler eleverne til at arbejde tværfagligt og konstruktivt i forhold til patientforløbet med stor læring omkring IT, journalarbejde, kvalitetssikring, kommunikation, sundhedsfagligt sprogbrug, anatomi og sygdomslære, økonomi og projektarbejde og arbejdsgangsanalyser. Eleverne forventes at tage stort ansvar for egen læring og løbende sætte sig mål, som de bliver evalueret på.

Den nye SAK (Sundheds Administrativ Koordinator) uddannelse erstatter tidligere erhvervsuddannelse og er SU-berettiget. 

Du kan læse mere herunder i linket til UddannelsesGuiden:

​​UddannelsesGuiden​
​​​

Kontakt ved spørgsmål om lægesekretærelever 

Lægesekretær Birgit Städe 
Telefon 48 29 54 00
Skriv til Birgit Städe ​

Lægelige videreuddannelse

Læs mere om den lægelige videreuddannelse i onkologi på Nordsjællands Hospital Redaktør