Afdelingen som arbejdsplads

​​Du får i forbindelse med din ansættelse i Onkologisk og Palliativ Afdeling planlagt en introduktion svarende til dine kvalifikationer og erfaringer.

Foruden introduktionen til hospitalet får du et introduktions- og oplæringsprogram for Onkologisk og Palliativ Afdeling.

For nye læger er det en uddannelsesansvarlig overlæge, der er ansvarlig for de første dage i afdelingen, og for plejepersonale er det ofte afdelingssygeplejersken i det enkelte afsnit.

Læs mere om afdelingen som udda​nnelsessted her samt læs pjecen:​

Redaktør