Generel information om afdelingen

Her kan du finde information om hvad vi arbejder med, hvilke patientkategorier vi behandler, hvordan vores organisation er bygget op og hvad vi har fokus på

Om afdelingen

Øre, Næse og Halsafdelingen, NOH, Hillerød, er en ud af to øre, næse og halsafdelinger i Region Hovedstaden. Den anden afdeling findes på Rigshospitalet.

Vi samarbejder med Rigshospitalets Øre, Næse og Halsafdeling via Sundhedsfagligt Råd og ad hoc.

Øre, Næse og Halsafdelingen NOH består af fire afsnit: Sengeafsnittet, ambulatoriet, operationsafsnittet og audiologisk afsnit.

Øre, Næse og Halsafdelingen varetager undersøgelse, diagnostik, pleje og behandling af borgere med øre, næse, halssygdomme i planområde Nord og Midt.

Optageområdet for akut behandling er ca. 800.000 borgere og for elektiv (planlagt) behandling 510.000.

Afdelingen består af flg. afsnit:

Øre, Næse og Halsafdelingens organisation

ØNH organisation 2020.jpg

Klik for stort billede

Behandlinger

Her kan du finde en oversigt over de behandlinger vi udfører i Øre, Næse og Halsafdelingen.

Introduktion af nye medarbejdere

Fælles introduktion på Nordsjællands Hospital

Som nyansat medarbejder vil du blive inviteret til hospitalets fælles introduktion.

Introduktionen varer ½ dag og er altid den første hverdag i måneden.

Du vil få tilsendt et særskilt program med dato, tid og mødested.

Introduktion til Øre, Næse og Halsafdelingen

Som nyansat medarbejder vil du blive inviteret til en lokal introduktion til afdelingen.

Introduktionen varer 2 timer.

Du vil få et særskilt program med dato, tid og mødested.

Redaktør