Generel information om afdelingen

Her kan du finde information om hvad vi arbejder med, hvilke patientkategorier vi behandler, hvordan vores organisation er bygget op og hvad vi har fokus på

Om afdelingen

Øre, Næse og Halsafdelingen, NOH, Hillerød, er en ud af to øre, næse og halsafdelinger i Region Hovedstaden. Den anden afdeling findes på Rigshospitalet.

Vi samarbejder med Rigshospitalets Øre, Næse og Halsafdeling via Sundhedsfagligt Råd og ad hoc.

Øre, Næse og Halsafdelingen NOH består af fire afsnit: Sengeafsnittet, ambulatoriet, operationsafsnittet og audiologisk afsnit.

Øre, Næse og Halsafdelingen varetager undersøgelse, diagnostik, pleje og behandling af borgere med øre, næse, halssygdomme i planområde Nord og Midt.

Optageområdet for akut behandling er ca. 800.000 borgere og for elektiv (planlagt) behandling 510.000.

Afdelingen består af flg. afsnit:

Øre, Næse og Halsafdelingens organisation

Dette er Øre, Næse og Halsafdelingens organisationsdiagram. Afdelingen ledes af en ledende oversygeplejerske og en ledende oversygeplejerske. De har en stab, bestående af: en ledende lægesekretær, en afdelingsledelsessekretær, en Implementerings- og forbedringsspecialist og en klinisk vejleder. Afdelingen har flg. afdelinger: operationsafsnit 0820, ØNH ambulatorierne 0832 og 0821, Sammedagskirurgisk Afsnit 0821, Sengeafsnit 0631 og Audiologisk Afsnit 5721 og 0831.

Klik for stort billede af organisationsdiagrammet

Behandlinger

Her kan du finde en oversigt over de behandlinger vi udfører i Øre, Næse og Halsafdelingen.

Introduktion af nye medarbejdere

Fælles introduktion på Nordsjællands Hospital

Som nyansat medarbejder vil du blive inviteret til hospitalets fælles velkomst og introduktion. Introduktionen varer en halv dag og ligger altid den første hverdag i måneden. Du får tilsendt program med dato, klokkeslæt og mødested.

Introduktion til Øre, Næse og Halsafdelingen

Som nyansat medarbejder i afdelingen vil du blive inviteret til vores lokale introduktion til afdelingen. Introduktionen varer 2 timer. Du får tilsendt program.

Redaktør