Generel information om afdelingen

Her kan du finde information om hvad vi arbejder med, hvilke patientkategorier vi behandler, hvordan vores organisation er bygget op og hvad vi har fokus på

Om afdelingen

Øre, Næse og Halsafdelingen, NOH, Hillerød, er en ud af to øre, næse og halsafdelinger i Region Hovedstaden. Den anden afdeling findes på Rigshospitalet.

Vi samarbejder med Rigshospitalets Øre, Næse og Halsafdeling via Sundhedsfagligt Råd og ad hoc.

Øre, Næse og Halsafdelingen varetager undersøgelse, diagnostik, pleje og behandling af borgere med øre, næse, halssygdomme i planområde Nord og Midt, ca. 730.000 borgere.

Afdelingen består af flg. afsnit:

Øre, Næse og Halsafdelingens organisation

Klik for stort billede af organisationsdiagrammet

Behandlinger

Her kan du finde en oversigt over de behandlinger vi udfører i Øre, Næse og Halsafdelingen.

Introduktion af nye medarbejdere

Fælles introduktion på Nordsjællands Hospital

Som nyansat medarbejder vil du blive inviteret til hospitalets fælles velkomst og introduktion. Introduktionen varer en halv dag og ligger altid den første hverdag i måneden. Du får tilsendt program med dato, klokkeslæt og mødested.

Introduktion til Øre, Næse og Halsafdelingen

Som nyansat medarbejder i afdelingen vil du blive inviteret til vores lokale introduktion til afdelingen. Introduktionen varer 2 timer. Du får tilsendt program.

Redaktør