Forskning og udvikling

​I Øre, Næse og Halsafdelingen sker der løbende udvikling af subspecialerne og sygeplejen til øre, næse og halspatienter. Det sker igennem videreuddannelse, kursusdeltagelse, kongresrejser og gensidig inspiration. Der sker løbende videnskabelig aktivitet i afdelingen.

Afdelingen indgår i forskellige lægelige forskningsprojekter.

Øre, Næse og Halsafdelingen er godkendt som klinisk undervisningssted til:
  • Speciallægeuddannelsen
  • Lægelig ph.d. studerende
  • Sygeplejeuddannelsen
  • Audiologiassistentuddannelsen
  • Lægesekretæruddannelsen
  • Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Redaktør