Øre, Næse og Hals Sengeafsnit C0631

​Øre, Næse og Halsafdelingen har 12 sengepladser fordelt på 4- og 2- sengsstuer.

Øre, Næse og Halsafdelingens sengeafsnit modtager akutte og planlagte patienter på alle tider af døgnet.

​​

Sengeafsnittets fysiske inddeling

Afsnittet har 19 sengepladser fordelt på 2 og 4 sengs-stuer, alle med toilet og bad.

Patienter, der skal overnatte, kan som udgangspunkt desværre ikke have en pårørende overnattende.


Kon​​takt

​Find adresse og telefonnumre på vores kontaktside

Indlæggelsesdagen

Ved indlæggelse på afdelingens sengeafsnit vil du blive modtaget af sygeplejepersonalet og vist ind i vores opholdsstue.

Den sygeplejerske, som står for din behandling og pleje vil herefter komme og byde dig velkommen, vise dig tilrette på patientstuen samt informere dig om din plan for selve dagen.

Du er altid velkommen til at have en pårørende med ved indlæggelse.​

Behandling, stuegang og lægesamtaler

Du har krav på at få information om de undersøgelser og den behandling, der er planlagt. Du har naturligvis ret til at sige nej til vores forslag om undersøgelser og behandling.

På stuegang kan du sammen med en læge og en sygeplejerske gøre status over din situation og planlægge det videre forløb.

Hvis du ønsker en samtale med en bestemt læge, kan der aftales en tid via sygeplejersken, som ofte også er til stede under samtalen.

Det kan være en god idé, at tage en pårørende med til lægesamtale.

Vi tilstræber at lægesamtaler og stuegang foregår ugenert.

Studerende

Afsnittet varetager uddannelse af bl.a. sygeplejestuderende. Det betyder, at studerende kan blive tilknyttet dig under din indlæggelse. 
En studerende arbejder altid under en fagpersons ansvar.

Tøj, medicin samt stof til adspredelse

Medbring gerne morgenkåbe/nattøj, sutsko, din vanlige medicin samt toiletartikler.

Du har ligeledes mulighed for at få adgang til internettet og se DVD i opholdsstuen.

Dog skal du medbringe din egen PC og/eller DVD.

Hygiejne

Håndhygiejne er vigtig – også som patient og pårørende.

Patienter, som er indlagt på et hospital er særligt modtagelig for smitte.

På afsnittet er der ud for alle patientstuer derfor opsat spritdispensere.

På alle toiletter er der udover sprit- og sæbedispensere også opsat vejledning til, hvordan korrekt håndhygiejne udføres.

I opholdsstuen kan du finde pjecerne "Håndhygiejne er vigtig – også som patient og besøgende", samt "Undgå smitte – husk at have rene hænder".

Besøgstid

Afsnittet har fri besøgstid, dog henstilles til, at respektere andre patienters brug for ro og hvile og evt. benytte afsnittets opholdsstue.

Rygning

Nordsjællands Hospital er røgfrit område både ude og inde.

Utilsigtede hændelser/klagesager

Hvis du har oplevet fejl eller har oplevet situationer, hvor der var risiko for fejl, opfordrer vi dig eller dine pårørende til at fortælle os om det I har oplevet. På den måde kan vi lære af det skete og forhindre, at det sker igen.

Du eller din pårørende har også mulighed for selv at indberette utilsigtede hændelser elektronisk: Elektro​nisk indberetning (link til elektronisk rapporteringssystem, åbner i nyt vindue)

Udskrivelse

Inden du bliver udskrevet, taler du med en læge og en sygeplejerske om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem og du kan få svar på eventuelle spørgsmål. 
Der vil blive skrevet recepter til afhentning på ethvert apotek i det omfang, der er behov for det.

​​Daglig leder

Oversygeplejerske Cecilie Mai Andersen er den daglige leder af sengeafsnitt​et.


Redaktør