Hvad fortæller resultatet?

​Hørescreeningen viser, om hørelsen ligger inden for normalområdet.

​Hørescreeningen viser, om hørelsen ligge inden for normalområdet. Ved testen forsøger man at få et tydeligt svar fra barnets øre.

Et tydeligt svar…

…betyder, at dit barn med al sandsynlighed ikke har en hørenedsættelse. Hvis der opnås et tydeligt svar kræves ikke flere undersøgelser.​

Hvis screeningen ikke viser et tydeligt svar…

…på et eller begge ører, behøver det ikke betyde, at dit barn har en hørenedsættelse. Selvom det kan være årsagen, vil forklaringen i nogle tilfælde dog være:

  • at barnet er uroligt
  • fosterfedt eller ørevoks i øret,
  • forkert placering af øreproppen,
  • måleusikkerhed.

Uanset årsagen bliver høreundersøgelsen gentaget med det samme eller på et senere tidspunkt. Hvis man ikke kan få et tydeligt svar samme dag, får I en tid på Audiologisk Afsnit til en opfølgende høreundersøgelse. På Audiologisk Afsnit testes igen, men med mere tid til at få barnet til at falde til ro osv. Ved behov kan man supplere med uddybende undersøgelser.

Hvis man ikke opnår et tydeligt svar på Audiologisk Afsnit?

Hvis man ikke kan opnå et tydeligt svar fra det ene eller begge ører, vil vi lave en mere uddybende høreundersøgelse, der hedder en ABR-undersøgelse (Auditory Brainstem Respons). Denne undersøgelse viser, hvordan hørelsen ser ud, og ikke kun om den er/ikke er inden for normalområdet. Princippet i denne undersøgelse er det samme som i aABR-testen, hvor barnet får sendt kliklyde ind i øret med en blød øreprop samtidig med, at tre følere på hovedet måler hjernens reaktion på lyd. For at få mere information tager denne undersøgelse dog noget længere tid og udføres vha. et større udstyr.

Hjælp og vejledning

Efter endt undersøgelse, vil vi forklare, hvad resultaterne betyder. Viser det sig, at der er tale om en hørenedsættelse, er der forskellige typer og grader af hørenedsættelse, og i mange tilfælde klarer børn sig fint med kun lidt hjælp.

På baggrund af undersøgelsernes resultater bliver der sammen med jer forældre taget stilling til, hvilken støtte og hvilke tiltag I og jeres barn har brug for.​​

Vær opmærksom på dit barns hørelse!

En hørescreening er kun et billede af hørelsen på det givne tidspunkt. En hørescreening er derfor ikke en garanti for, at barnet altid vil have normal hørelse. Man skal derfor fortsat være opmærksom på barnets hørelse og gå til sin læge, hvis man har mistanke om en hørenedsættelse. Dine observationer som forældre vil og bør altid blive taget seriøst.​


Redaktør