Om undersøgelsen

​​I Region Hovedstaden tilbyder man at hørescreene nyfødte

​Hvornår?

Når du har født, sørger personalet på barselsgangen for at bestille en tid til hørescreening.
Har du født hjemme bestiller jordemoderen en tid.

Hvor og hvordan?

Høreundersøgelsen foretages på Laboratoriet på Nordsjællands Hospital. Langt de fleste hørescreeninger foretages derfor af bioanalytikere.

Sådan foregår undersøgelsen

Høreundersøgelsen er en såkaldt OAE-test, hvor barnet får en lille blød øreprop i øret. Denne lille øreprop indeholder både en mikrofon og en højtaler. Igennem højtaleren sendes dæmpede kliklyde ind i barnets øregang. Når det indre øre (sneglen) modtager kliklydene, vil øret lave et ekko, som opfanges vis mikrofonen. Ekkoet kaldes også en Oto Akustisk Emission og metoden derfor en OAE-test.

Undersøgelsen varer kun kort tid. I har mulighed for at være til stede hele tiden og kan få svar på undersøgelsen umiddelbart efter den er afsluttet.

På Høreklinikken

Nogle børn får foretaget hørescreeningen på Høreklinikken. Det drejer sig primært om børn, der har været indlagt på neonatalafdelingen. Det sker ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinier og personalet på afdelingen bestiller en tid. Hvis den første screening på laboratoriet ikke gav et tydeligt svar vil anden undersøgelse også foregå i Høreklinikken.

Sådan foregår undersøgelsen

Personalet kan her foretage to forskellige undersøgelser, der supplerer hinanden. Den første er OAE-testen, som er beskrevet ovenfor. Den anden kaldes aABR-testen (AutomaticAuditory Brainstem Respons). 

Barnet får også her sendt kliklyde ind i øret med den bløde øreprop. Men barnet får i denne undersøgelse også anbragt tre følere på hovedet: én i panden, én på kinden og én enten bag øret eller i nakken. Følerne måler nu hjernens reaktion på lyd og tager lidt længere tid end OAE-testen. De følere barnet får sat på er udviklet til spædbørn. De gør ikke ondt at få taget af og generer ikke huden.

Selve undersøgelsen tager ca. en halv time, men man skal også afsætte tid til, at barnet falder i søvn osv. Det er derfor en god ide at afsætte 1-2 timer til undersøgelsen. Heller ikke denne undersøgelse er ubehagelig for barnet, og der kræves ingen former for medicin eller bedøvelse. I vil være til stede hele tiden, og vil få svaret, når undersøgelsen er forbi. Ofte vil man vælge at gentage undersøgelsen efter nogle uger eller måneder, for at sikre sig klarhed over barnets hørelse.

Er dit barn ikke blevet undersøgt?

Er dit barns hørelse af den ene eller anden årsag ikke blevet undersøgt, er du velkommen til selv at kontakte Høreklinikken på Nordsjællands Hospital og bestille en tid. Også selvom barnet er mere end de nævnte 10 dage gammelt. På Høreklinikken bruger man samme metode som på laboratoriet på Nordsjællands Hospital.​
Redaktør