Høreundersøgelse af nyfødte børn

​Alle nyfødte børn får tilbudt en undersøgelse af deres hørelse. Undersøgelsen finder sted i Laboratoriet på Nordsjællands Hospital, når barnet er 4-10 dage gammelt. Det sker samtidig med den såkaldte PKU-test, hvor vi tager en blodprøve fra barnets hæl.

​​​

Forberedelse​

Høreundersøgelsen er nemmest at udføre, mens barnet sover.
Der er derfor afsat tid og plads til at få barnet til at falde til ro. Inden undersøgelsen må du gerne:

  • forsøge at holde barnet vågent op til undersøgelsen

  • sørge for, at barnet er skiftet

  • sørge for, at barnet er mæt.

Undersøgelsen varer kun et øjeblik og gør ikke ondt på barnet. Du er til stede hele tiden og får svar med det samme.

Du skal beregne 30-50 minutter til besøget, da der kan opstå ventetid, idet de nyfødte skal have tid til at falde til ro.

Selve undersøgelsen

Høreundersøgelsen er en såkaldt OAE-test. I OAE-testen sender en lille høretelefon kliklyde ind i barnets øregang. Når det indre øre (sneglen) modtager kliklydene, vil øret lave et ekko, som opfanges via høretelefonen. Ekkoet kaldes også en OtoAkustisk Emission og metoden derfor en OAE-test. Kliklydene høres på et niveau, der svarer til tale på nært hold.

Resultatet

Hvis der måles et ekko som reaktion på den lyd, der sendes ind i øret, fungerer det indre øre. Dit barn har derfor med al sandsynlighed ikke en hørenedsættelse.

En hørenedsættelse kan dog opstå senere i livet. Det er derfor vigtigt, at du også fremover er opmærksom på dit barns hørelse og henvender dig til din sundhedsplejerske eller læge, hvis du bliver bekymret.

Hvis der ikke kan måles et ekko, betyder det ikke nødvendigvis, at dit barn har nedsat hørelse. Ofte skyldes det baggrundsstøj, uro eller måleusikkerhed. Barnet kan også have fosterfedt eller væske i øret, hvilket er meget normalt hos nyfødte. Fosterfedtet og væsken forsvinder af sig selv.

Hvis man ikke opnår en tilfredsstillende måling på et eller begge ører, får dit barn en tid til en mere grundig og uddybende høreundersøgelse på Audiologisk Afsnit på Nordsjællands Hospital.

Derfor skal nyfødtes hørelse undersøges
Hørelsen betyder meget for udviklingen af barnets psyke, personlighed og adfærd. Barnet bruger hørelsen til at genkende stemmer, efterligne lyde og til at udvikle sit sprog. Hørelsen bliver også brugt til at orientere sig, opfange faresignaler og til at begå sig i sociale sammenhænge.

Små børn reagerer på ting, som voksne ikke er bevidste om. Af den grund kan man ikke vide, om barnet reagerer på lyde eller ændringer i fx lys og lufttryk. Det er derfor svært at opdage, at et lille barn har en hørenedsættelse.

For at give barnet de bedste muligheder for en normal udvikling, er det vigtigt, at en nedsat hørelse bliver opdaget så tidligt som muligt - og helst før barnet er seks måneder gammelt.

Praktiske oplysninger

Adresse og telefonnummer

Undersøgelsen finder sted på Laboratoriet, Nordsjællands Hospital, Indgang 16A (via indgang 01), Plan 2, Telefon: 4829 4181.

Sådan finder du vej

Du går ind ad Hovedindgangen på Dyrehavevej (indgang 01).
Til højre i forhallen går du ind ad indgang 16A. Tag herefter trappen/elevatoren til plan 2.

Afbud

Husk at melde afbud til Laboratoriet på telefon: 4829 4181, hvis du bliver forhindret.​Redaktør