​​​

Høreundersøgelse af børn indlagt på Neonatalafdelingen

​​Alle nyfødte børn får tilbudt en undersøgelse af deres hørelse. For børn indlagt på Neonatalafdelingen finder undersøgelsen sted på Neonatalafdelingen 1541 hver torsdag formiddag.

​Forberedelse

Høreundersøgelsen er nemmest at udføre, mens barnet sover.

Der er derfor afsat tid og plads til at få barnet til at falde til ro. Inden undersøgelsen må du derfor:

  • forsøge at holde barnet vågent op til undersøgelsen
  • sørge for, at barnet er skiftet
  • sørge for, at barnet er mæt.

Undersøgelsen varer kun 25 minutter og gør ikke ondt på barnet. Du er til stede hele tiden og får svar med det samme.

Selve undersøgelsen​

Personalet bruger to forskellige metoder til at lave høreundersøgelsen. De to metoder supplerer hinanden.

I OAE-testen sender en lille høretelefon kliklyde ind i barnets øregang. Når det indre øre (sneglen) modtager kliklydene, vil øret lave et ekko, som opfanges via høretelefonen. Ekkoet kaldes også enOtoAkustisk Emission og metoden derfor en OAE-test. Kliklydene høres på et niveau, der svarer til tale på nært hold.

I den såkaldte aABR-test (Automatisk Auditory BrainstemRespons) får barnet sat tre følere på hovedet og en høretelefon i øret. Høretelefonen sender en serie kliklyde ind i øret. På den måde måles hjernens reaktion på lyde. Følerne generer ikke barnets hud og de er lette at tage af igen.​​

Resultatet

Hvis der måles et ekko som reaktion på den lyd, der sendes ind i øret, fungerer det indre øre. Dit barn har derfor med al sandsynlighed ikke en hørenedsættelse.

En hørenedsættelse kan dog opstå senere i livet. Det er derfor vigtigt, at du også fremover er opmærksom på dit barns hørelse og henvender dig til din sundhedsplejerske eller læge, hvis du bliver bekymret.

Hvis der ikke måles et ekko på et eller begge ører, er det måske nødvendigt at lave flere undersøgelser for at få klarhed over dit barns hørelse. Vi vil forklare dig, hvad resultaterne betyder, og hvorfor det er nødvendigt med flere undersøgelser.

Hvis dit barn har nedsat hørelse, vil både dit barn og I som forældre få hjælp og rådgivning med det samme på Audiologisk Afsnit.

Derfor skal nyfødtes hørelse undersøges

Hørelsen betyder meget for udviklingen af barnets psyke, personlighed og adfærd. Barnet bruger hørelsen til at genkende stemmer, efterligne lyde og til at udvikle sit sprog. Hørelsen bliver også brugt til at orientere sig, opfange faresignaler og til at begå sig i sociale sammenhænge.

Små børn reagerer på ting, som voksne ikke er bevidste om. Af den grund kan man ikke vide, om barnet reagerer på lyde eller ændringer i fx lys og lufttryk. Det er derfor svært at opdage, at et lille barn har en hørenedsættelse.

For at give barnet de bedste muligheder for en normal udvikling, er det vigtigt, at en nedsat hørelse bliver opdaget så tidligt som muligt - og helst før barnet er seks måneder gammelt.​Redaktør