​​​​​​​

Høreundersøgelse af børn på Audiologisk Afsnit

​Derfor skal dit barn undersøges igen

Vi vil gerne screene dit barn igen, fordi der ikke var et tydeligt svar i OAE-testen. En del af de børn, der bliver undersøgt lige efter fødslen, får ikke et tydeligt svar, selvom de hører helt normalt.

Usikkerheden omkring den første undersøgelse kan fx skyldes måleusikkerhed, baggrundsstøj eller uro hos barnet. Nyfødte kan også have fosterfedt eller væske i øret. Det er meget normalt hos nyfødte og forsvinder af sig selv. Uanset årsagen er det vigtigt, at vi laver en ny uddybende undersøgelse af dit barns hørelse.

For de fleste børns vedkommende kan vi efter en undersøgelse på Audiologisk Afsnit udelukke enhver tvivl og bekymring.
Skulle det vise sig, at jeres barn har en hørenedsættelse, kan vi på Audiologisk Afsnit tilbyde jer hjælp og rådgivning med det samme.

Forberedelse

Høreundersøgelsen er nemmest at udføre, mens barnet sover.

Inden undersøgelsen må du derfor:

  • forsøge at få dit barn til at sove

  • sørge for, at barnet er skiftet

  • sørge for, at barnet er mæt.

Undersøgelsen varer 25 minutter og gør ikke ondt på barnet. Du er til stede hele tiden.

Selve undersøgelserne

Personalet på Audiologisk Afsnit vil lave to forskellige høreundersøgelser, hvoraf den ene er den samme som ved den første høreundersøgelse (OAE-testen). Den anden test kaldes en aABR-test.

De to metoder supplerer hinanden, og du får svar på undersøgelserne lige efter, de er foretaget.

OAE-testen sender en lille høretelefon kliklyde ind i barnets øregang. Når det indre øre (sneglen) modtager kliklydene, vil øret lave et ekko, som opfanges via høretelefonen.

Ekkoet kaldes også en OtoAkustisk Emission og metoden derfor en OAE-test.

I den såkaldte aABR-test (Automatisk Auditory BrainstemRespons) får barnet sat tre følere på hovedet og en høretelefon i øret. Høretelefonen sender en serie kliklyde ind i øret. På den måde måles hjernens reaktion på lyd på få øjeblikke. Følerne generer ikke barnets hud, og de er lette at tage af igen.

Resultatet​

Hvis der måles et ekko som reaktion på den lyd, der sendes ind i øret, fungerer det indre øre. Dit barn har derfor med al sandsynlighed ikke en hørenedsættelse.

En hørenedsættelse kan dog opstå senere i livet. Det er derfor vigtigt, at du også fremover er opmærksom på dit barns hørelse og henvender dig til din sundhedsplejerske eller læge, hvis du bliver bekymret.

Hvis der ikke måles et ekko på et eller begge ører, er det måske nødvendigt at lave flere undersøgelser for at få klarhed over dit barns hørelse. Vi vil forklare dig, hvad resultaterne betyder, og hvorfor det er nødvendigt med flere undersøgelser.

Hvis dit barn har nedsat hørelse, vil både dit barn og I som forældre få hjælp og rådgivning med det samme på Audiologisk Afsnit.

Praktiske oplysninger

Adresse og telefonnummer

Undersøgelsen finder sted på Audiologisk Afsnit, Nordsjællands Hospital, Indgang 08, Plan 3, Telefon: 4829 3838/4829 3836

Afbud

Husk at melde afbud til Audiologisk Afsnit, hvis du bliver forhindret på telefon: ​4829 3838/4829 3836

Mere information?

Hvis du ønsker mere information om hørescreening eller børns hørelse, er du velkommen til at kontakte Audiologisk Afsnit på 4829 3838.Redaktør