Hørescreening i Danmark

​​Hvert år vil man blandt 1000 nyfødte børn i Danmark kunne finde 1-2 børn med hørenedsættelse på begge ører og 3-4 med hørenedsættelse på kun det ene øre.

Mere konkret vil det sige, at man forventer at finde ca. 100 børn med en hørenedsættelse på begge ører og ca. 150 børn med en hørenedsættelse på kun det ene øre.

Flere internationale undersøgelser har påvist vigtigheden af, at dobbeltsidige hørenedsættelser bliver behandlet inden barnet er 6 måneder gammelt. Og det er bl.a. på baggrund af disse data at Sundhedsstyrelsen anbefaler at hørescreeningen udføres allerede få dage efter fødslen.

Formålet med neonatal hørescreening i Danmark er, at de børn der fødes med en hørenedsættelse og deres forældre, kan få den rette hjælp inden barnet er 6 måneder gammel. Herved giver man barnet de bedste muligheder for en normal udvikling – både socialt og sprogligt.

Målsætningen er

  • at finde børn med én- eller dobbeltsidig permanent hørenedsættelse > 30 dB, som så kan sikres den rette behandles så tidligt som muligt.

  • at sikre, at det samlede screeningsforløb er afsluttet senest 30 dage efter fødslen for raske nyfødte og senest 30 dage efter hjemsendelsen fra neonatal afdelingen.Redaktør