Formålet med en hørescreening

​​Her kan du læse om, hvorfor det er vigtigt at foretage hørescreening af nyfødte​.

I Region Hovedstaden fødes der hvert år 6 - 8 børn med en hørenedsættelse. I de fleste tilfælde er der ikke andre i barnets nærmeste familie, der har en hørenedsættelse. Det er derfor naturligt, at man ikke er specielt opmærksom på hørelsen. 

Selvom man er, så er der en reel mulighed for at overse en hørenedsættelse, fordi nyfødte reagerer på selv den mindste ændring i omgivelserne og hos menneskerne i deres nærhed. En ske, der tabes ned i tallerkenen, en støvsuger der tændes. Ændringer af lyset, når døren åbner eller lufttrykket fra en dør der smækker.

For det enkelte barn med en hørenedsættelse betyder det meget at få den rette hjælp meget tidligt i sin udvikling. Med de rigtige hjælpemidler vil barnet opleve de lyde, som andre børn også hører. Det betyder, at barnet kan indgå i et normalt fællesskab med andre mennesker og udvikle sin personlighed og sit sprog.

Det at være sammen med andre mennesker er noget, man lærer i samvær med andre. Man hører, hvordan andre mennesker taler til hinanden, og når barnet bliver større, øver det sig sammen med andre børn ved f.eks. rollelege. Et barn med en hørenedsættelse vil have sværere ved at forstå og lære disse ting – og bliver derfor begrænset mht. at erfare sin omverden.​
Redaktør