Behandlingstilbud

​​Audiologisk Afsnit er en del af Øre, Næse og Halsafdelingen på Nordsjællands Hospital.

​På Audiologisk Afsnit tager vi os af:

  • Høreundersøgelser af børn og voksne
  • Høreapparattilpasning til børn og voksne.
  • Hørescreening af nyfødte.​​


Klinikken foretager udredning og behandling af hørenedsættelse hos børn og voksne. Udredning kan bestå af en almindelig høreprøve, men involverer også forskellige former for tekniske unders​øgelser, så man kan undersøge hørelsen uanset alder.

Behandlingen består som oftest af høreapparater, der indstilles, så den passer til hørelsen. Høreapparaterne indstilles via en computer, der baserer sine beregninger på den høreprøve, der er foretaget inden. 

Høreapparater fås i mange farver og størrelser og kan dermed bruges til næsten alle typer og grader af hørenedsættelse – og af både børn og voksne.​Redaktør