Øre, Næse og Halsambulatorium 0821 og 0832

​Øre, Næse og Halsafdelingens ambulatorium modtager dagligt ca. 130 planlagte patienter.

Alle akutte patienter indlægges direkte i sengeafsnittet, såfremt der er behov for dette.

​​

Øre, Næse og Hals ambulatoriums daglige leder

Oversygeplejerske Cecilie Mai Andersen er den daglige leder af ambulatoriet.

Kontakt

​Find adresse og telefonnumre på vores kontaktside​

​Ambulant besøg

Ved besøg i vores ambulatorieafsnit vil du blive budt velkommen af en sekretær ved vores skranke. Du vil  få udleveret et oplysningsskema​ samt evt. andre papirer, som vi vil bede dig om at udfylde, hvis du ikke har haft mulighed for at udfylde det hjemmefra. Det er vigtigt, at du får det udfyldt, inden du bliver tilset af en læge og/eller en sygeplejerske.

Det er vigtigt, at du melder din ankomst

Lægen eller sygeplejersken vil komme ud til dig i venterummet, når det er din tur.

Ambulatoriet har et venterum, hvor det er muligt at se TV eller læse blade i ventetiden.

Du er altid velkommen til at have en pårørende med ved det ambulante besøg.

Akut patient

Der modtages ca. 20-30 akutte patienter dagligt fra øre, næse og halsspeciallæger, 1813 og andre afdelinger.

Er du kommet akut vil du blive budt velkommen af vores visitationssygeplejerske, som vil tage sig af dig. Du vil få målt BT, puls og temperatur for at vi kan vurdere, hvem af vores akutte patienter, der har brug for at komme til først.

Planlagt patient

De planlagte ambulante forløb omfatter primært patienter til forundersøgelse før evt. kirurgi, patienter i kræftpakke udredning og opfølgende telefoniske samtaler, forberedelse til operation i dagkirurgisk regi, klargøring af elektive patienter til operation samt patienter som har behov for opfølgning eller efterbehandling efter kirurgi.

Ventetid

Vær opmærksom på, at der kan opstå ventetid, da ambulatoriet ligeledes har en miniskadestuefunktion, hvor akut behandling er påkrævet.

Der er afsat to stuer til akutte patienter, men dette er ikke altid nok, hvorfor akutte patienter også bliver set på andre stuer. Der kan derfor opstå ventetid for alle patienter.

Medbring gerne selv noget læsestof.

Der er mulighed for at tilgå nettet, du skal dog selv medbringe egen PC, IPad eller lign.

Log på RegHGaest wifi, gå ind i din webbrowser og følg anvisningerne.​

Undersøgelsesstuer

Ambulatoriet har 9 undersøgelsesstuer, heraf 2 behandlingsstuer, hvor alle akutte patienter vurderes mhp. behandling og evt. indlæggelse. 

  • Akut ambulatorium - 2 stuer
  • Bihuleambulatorium
  • Øreambulatorium
  • Specialambulatorium til udredning af bl.a. kræft
  • Vestibulærambulatorium
  • Foniatrisk ambulatorium
  • Skjoldbruskkirtel ambulatorium
  • Forundersøgelsesambulatorium

​Hvis undersøgelsen giver anledning til beslutning om operation aftales operationsdag med det samme om muligt. Du skal derfor tale med en sygeplejerske, anæstesilæge og evt. have taget blodprøver samme dag.

Hvis der er mere end 2 måneder til operation er et yderligere besøg med forberedelse nødvendigt.

​​Hygiejne

Håndhygiejne er vigtig – også som patient og pårørende.

Patienter, som er indlagt på et hospital er særligt modtagelige for smitte.

I ambulatoriet er der udfor alle undersøgelsesstuer samt ved kaffe- og vandautomaterne opsat spritdispensere.             

På alle toiletter er der sprit- og sæbedispensere.

Rygning

Nordsjællands Hospital er røgfrit område, både inde og ude. Der er dog opsat rygepavilloner enkelte steder.

Utilsigtede hændelser/klagesager

Hvis du har oplevet fejl eller har oplevet situationer, hvor der var risiko for fejl, opfordrer vi dig eller dine pårørende til at fortælle os om det I har oplevet. På den måde kan vi lære af det skete og forhindre, at det sker igen.

Du eller din pårørende har også mulighed for selv at rapportere utilsigtede hændelser elektronisk (link til det elektroniske rapporteringssystem, åbner i nyt vindue)Redaktør