Øre, Næse og Halsafdelingen

Patienter med en aftale på hospitalet

På grund af forholdsregler ved coronavirus har vi siden midten af marts udsat tider til udredning, behandling og kontrol. I øjeblikket er smittetrykket dog faldende, og derfor begynder vi igen at indkalde patienter. Patienter med størst behov for behandling og udredning bliver indkaldt først. Hold øje med din e-Boks.

Øre, Næse og Halsafdelingen varetager undersøgelse, diagnostik, pleje og behandling af borgere med lidelser indenfor øre, næse, halssygdomme inklusiv høremæssige sygdomme i planområde Nord og Midt. 
Vores optageområde er på  ialt 730.000 borgere.

Øre, Næse og Halsafdelingen er en ud af to øre, næse og halsafdelinger i Region Hovedstaden. Den anden afdeling findes på Rigshospitalet.