Ører

​Afdelingens ørekirurgi omfatter primært trommehinde- og mellemøreoperationer.​

Tilstande med hul i trommehinden eller nedsat funktion af mellemøret grundet aktiv eller tidligere infektion, samt benæder (kolesteatom) og traumer kan ofte afhjælpes operativt med efterfølgende forbedring af hørelsen.

Stritører

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinier, er det kun tilladt at udøve kosmetisk operation på personer er 18 år. Operationen foregår i lokal bedøvelse.

Akutte øretraumer

I det akutte arbejde vurderer og behandler vi større øretraumer.

Tympanoplastik type 1

  • Myringoplastik
  • Lukning af trommehindeperforation - høreforbedrende operation

Tympanoplastik type II og III

  • Genoprettelse af øreknoglekæden - høreforbedrende operation.

Stapedotomi. Operation for otosklerose

  • Fjernelse af stigbøjle og erstatning med protese pga. forkalkning af øreknogle - høreforbedrende operation

Kolesteatom. Benedder

  • Fjernelse af kronisk betændelse med genopretning af funktion
Redaktør