Henvisning, udredning og behandling

 ​​Regionsfunktioner på Øre, Næse og Halsafdelingen

Øre, Næse og Halsafdelingen opererer: Parathyroidea, thyroidea, Zenckers divertikel, larynx papillomer, laryngoplastik, median og lateral halscyste, øregangskolesteatom og børnekolesteatom.

  • De fleste patienter, som modtages på afdelingen vil være henvist fra en praktiserende øre-, næse- og halslæge. Man kan dog også blive henvist via egen læge, vagtlæge eller anden hospitalsafdeling.

  • Når henvisningen er modtaget, vil du modtage et brev med information om, hvad der videre skal ske.

  • Hvis ventetidsgarantien ikke kan opfyldes, har du mulighed for at benytte dig af udvidet frit sygehusvalg.

  • ​Ved første fremmøde vil du altid blive vurderet af en læge i ambulatoriet med henblik på videre udredning og/eller tilbud om operation.​​
Redaktør