Bedøvelse

Ofte stillede spørgsmål - børneforløb

 • Hvornår ligger barnet på Øre-Næse-Halsafdelingen og hvornår ligger barnet på børne- og ungeafdelingen?
  Alle under 18 år ligger på Børne- og ungeafdelingen

 • Hvor skal jeg/vi henvende os hvis vi får problemer eller har spørgsmål?
  Du skal henvende dig hos Børne- og ungeafdelingen tlf. 48 29 43 90 eller 48 29 43 91

 • Må begge forældre være indlagt med barnet?
  Nej, der kan kun være en forælder med indlagt sammen med barnet

 • Er der mad til forældre under indlæggelsen?
  Forældre tilbydes mad, dette kan være en sandwich. I er velkommen til selv at medbringe mad og opbevare i forældrekøleskabet.

 • Kan man komme på nettet på sygehuset?
  Ja, I kan få udleveret en kode til gæstenettet.

 • Hvis mit barn bliver sygt inden en operation?'
  Afdelingen skal kontaktes og det vurderes om operationen kan gennemføres. 

 • Hvor lang tid skal mit barn være sygemeldt?
  Det afhænger af operationen. Inden udskrivelsen taler I med lægen og sygeplejersken om sygemelding.

 • Mit barn har smerter, selv om det får smertestilledne medicin som forskrevet.
  Afdelingen skal kontaktes og der skal lægges en plan for at mindske dit barns smerter.

 • Hvor mange pårørende må gå med på operationsgangen?
  Begge forældre må gå med på operationsgangen.

 • Må forældre være på operationsafsnittet under operationen?
  Nej, forældre skal vente under operationen på afdelingen.

 • Må mit barn have sin bamse, sut eller andet med på operationsafsnittet.
  Ja, meget gerne.

 • Må mit barn tage tablet med på operationsafsnittet?
  Ja, meget gerne
Redaktør