Velkommen til Afsnit for Neurorehabilitering

​På denne side har vi samlet nogle praktiske informationer, som kan hjælpe dig og dine pårørende, når du er indlagt på Afsnit for Neurorehabilitering.

Afsnittet ligger i Frederikssund.​

​​​​​​​​​​​​​

​​​​Åbningstid

​Afsnittets hovedindgang er åben alle dage fra kl. 6.30 - 21.30.

Daglig ledelse

  • Afdelingssygeplejerske Anette Grum-Sørensen
  • Afdelingsterapeut Britta Jacobsen

Neurologisk afdelingsledelse

  • Ledende overlæge Kai Jensen
  • Ledende oversygeplejerske Lene Hamberg
  • Ledende terapeut Lisbet Ærø Lind

Telefonisk kontakt

Du kan ringe døgnet rundt til informationen på hospitalets hovednummer 
Telefon 48 29 50 00
De stiller dig gerne om til afsnittet eller en konkret medarbejder. 

Du er også velkommen til at ringe direkte til afsnittets sekretær på 
Telefon 48 29 40 56  eller  48 29 33 11

Besøgstid

Dine pårørende er altid velkomne til at besøge dig. Vi har ingen faste besøgstider. Vis mest mulig hensyn til medpatienter, særligt på flersengsstuer. Hvis det er muligt for dig, anbefaler vi, at besøget foregår i opholdsrummet. Spørg personalet, hvis du er i tvivl om noget angående besøg.​

Rygning og alkohol

Hospitalet og afsnittet er røgfrit og alkoholfrit. Dette gælder også de udendørsarealer, der er omkring hospitalet.

Kiosk

Kiosken har åbent:

Mandag - torsdag kl. 08.30 - 16.30. Fredag dog kun til kl. 16.00
I weekenden lukket.

Telefon, mobil og trådløst netværk

Du må gerne bruge din mobiltelefon på afsnittet. Vi henstiller til, at den slukkes eller er på lydløs under måltiderne og ved træning. 

Du kan få adgang til et trådløst gæstenetværk via din egen bærbare computer. Vi har derudover en PC, der kan benyttes af indlagte.

Du har selv ansvar for teknisk udstyr, som du tager med til hospitalet.​​

Tv 

Der er fjernsyn på alle sengestuer og i opholdsstuen.​

Værdigenstande

Vi anbefaler dig at medbringe så få værdigenstande som muligt ved indlæggelser eller undersøgelser. Har du værdigenstande med, opbevarer vi dem gerne for dig i afsnittet.

Post

Hvis du er ​indlagt, har du mulighed for at modtage post på afsnittet. Posten skal sendes til:

Neurologisk Afdeling - Nordsjællands Hospital
Afsnit for Neurorehabilitering A1-A3
Frederikssundsvej 30
3600 Frederikssund

Posten skal have en tydelig angivelse af dit navn og det afsnit, du er indlagt på. Posten bliver omdelt hver dag. Ønsker du selv at sende post, kan du enten benytte postkassen nær ved hovedindgangen eller aflevere posten til personalet, som så vil sørge for, at den bliver sendt.

Patientvejleder

Hos patientvejlederen kan du eller dine pårørende få oplysninger om frit sygehusvalg, ventetider, aktindsigt eller andre forhold vedrørende sundhedsvæsenets ydelser. Patientvejlederen kan kontaktes på mail eller på

Telefon 38 66 66 35 
Alle hverdage fra kl. 10.00 - 13.00,  fredag dog kun fra 09.00-12.00              

Præst

Ønsker du samtale med hospitalspræsten, arrangeres dette gennem personalet på afdelingen. Du kan også selv henvende dig  til præsen på telefon eller mail.

Præsten holder andagt hver torsdag på forskellige afdelinger på hospitalet. Du er velkommen.

Til og fra hospitalet

Tog og bus: Se køreplaner på www.rejseplanen.dk eller på www.moviatrafik.dk

Bil og parkering: Kommer du i bil, er der parkering ved hovedindgangen. P-skive er påkrævet ved 3-timersparkeringen tættest på hospitalet.

Taxi: Taxi Nord kan kontaktes på 48 48 48 48.
Helsingør Taxa kan kontaktes på 49 22 35 35

Ret til kørsel

Læs mere om reglerne for, hvornår du har ret til kørselsgodtgørelse på eller du kan spørge personalet.

​​​​ 

Redaktør