Velkommen til Afsnit for Akut Neurologi N0671

​Neurologisk Afsnit N0671 modtager patienter med neurologiske sygdomme, herunder bl.a. patienter der indlægges til observation, udredning og behandling for bl.a. epilepsi, sklerose, parkinson og hjernekræft. 

Ledelse

Daglig ledelse

Konsitueret afdelingssygeplejerske Yasemin Tanatar

Neurologisk afdelingsledelse

  • Ledende overlæge Kai Jensen
  • Ledende terapeut Lisbet Lind

Behandling og pleje

Du vil dagligt blive tilknyttet en kontaktperson i afdelingen, som vil være behjælpelig med personlig pleje, medicin, evt. spørgsmål før, under og efter stuegang og i øvrigt hvis der er andre ting, du ønsker at drøfte.
Du vil efter behov blive tilset af en læge.
Hvis du og dine pårørende ønsker det, er der mulighed for at arrangere en lægesamtale.

Genoptræning/Rehabilitering

Til afsnittet er tilknyttet ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Under indlæggelsen vil en fysioterapeut og en ergoterapeut vurdere dine eventuelle træningsbehov.

Da du selv er den centrale person i genoptræningen, er det vigtigt

  • at genoptræningen sker i samarbejde mellem dig og personalet
  • at du deltager aktivt i genoptræningen for at genvinde tabte funktioner
  • at betragte alle dagligdagens gøremål som en vigtig del af genoptræningen

Til træningen anbefales behageligt, løst tøj på samt fodtøj der sidder fast på fødderne.

I lettere tilfælde kan en genoptræning, efter udskrivelsen, foregå ambulant på et lokalt plejecenter eller på en klinik.


Talepædagog

I samråd med personalet vurderes det, hvorvidt du har brug for talepædagog.


Neuropsykolog

I samråd med personalet vurderes det, om du har brug for at tale med en af afdelingens neuropsykologer.


​Medicin

Hvis du har medicin med hjemmefra, bedes du aftale med plejepersonalet, hvordan denne skal administreres og opbevares under indlæggelsen.


Praktiske oplysninger

Afsnitskontorets telefon: 48 29 38 90

​Egen mobiltelefon må gerne anvendes.


Forespørgsler

Pårørende er altid velkomne til at ringe, dog bedst i tidsrummet 

kl. 09.00 - 11.00, kl. 14.00 - 16.00 og kl. 20.00 - 21.00


Mad og drikkevarer

Måltiderne serveres på følgende tidspunkter:

Morgenmad ca. kl. 8.00
Middagsmad ca. kl. 12.15
Aftensmad ca. kl.17.15

​​​​Derudover tilbydes kolde drikke om formiddagen.


Der serveres kaffe / te og brød samt kolde drikke ca. kl. 14.30 og ca. kl. 20.00.


På gangen står der en vogn med kolde drikke, som oppegående patienter må benytte ved henvendelse til personalet.

Er der særlige hensyn til kost, bedes du orientere os om dette.


Alkohol

Alkohol kan være uforenelig med din sygdom og den medicin du evt. får. Derfor henstiller vi til at du ikke drikker alkohol under indlæggelsen.

Sygehuset har en alkoholpolitik, som medfører at man heller ikke som pårørende må indtage alkohol på sygehusets område.


Rygning

Det er ikke tilladt at ryge på hospitalets område. Det gælder både patienter, pårørende og medarbejdere.


Værdigenstande

Under indlæggelsen på hospitalet opfordres til, ikke at have for mange værdigenstande med. Hospitalet kan kun påtage sig ansvaret for værdigenstande, såfremt disse deponeres hos personalet.

Redaktør